plantaasi_019_4335_3 plantaasi_019_4335_3

Kuva/Photo: Ismo Henttonen

Finnwatch toi tänään 16.9.2014 julkaisemassaan raportissa ilmi Neste Oilin malesialaisen palmuöljytoimittajan, IOI Groupin, tilalla havaittuja työelämän oikeuksia koskevia puutteita. Neste Oil teki yhteistyötä Finnwatchin kanssa raportin koostamiseksi ja auttoi heitä pääsemään IOI:n viljelmälle.

”Neste Oil oli ainoa tutkituista yhtiöistä, joka pystyi kertomaan, mistä heidän käyttämänsä palmuöljy tulee. Arvostamme sitä, että Neste Oil ja IOI mahdollistivat tämän tutkimuksen tekemisen avaamalla toimitusketjunsa tietoja meille”, sanoo Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Vartiala.

”Kansalaisjärjestöt tekevät arvokasta työtä epäkohtien esiin nostamiseksi ja vastuullisilla yrityksillä on tärkeä rooli epäkohtiin puuttumisessa globaaleissa hankintaketjuissa. Epäkohtien tullessa ilmi ensisijainen toimintatapamme on tehdä yhteistyötä toimittajan kanssa niiden korjaamiseksi”, sanoo Neste Oilin Uusiutuvista tuotteista vastaava liiketoimintajohtaja Kaisa Hietala.

IOI Groupilta vaadittu selvitys raportissa esitetyistä havainnoista

Selvityksen lisäksi Neste Oil vaatii IOI Groupia ryhtymään korjaaviin toimiin, jotta työolot vastaisivat RSPO:n (Roundtable on Sustainable Palm Oil) standardeja sekä Neste Oilin vastuullisuuskriteerejä muun muassa elämiseen riittävän palkan, siirtotyöntekijöiden aseman parantamisen ja järjestäytymisvapauden osalta.

”Suurena ostajana meillä on mahdollisuus vaikuttaa myönteisesti toimialan käytäntöihin. Uskomme, että pystymme toiminnallamme viemään muutosta eteenpäin yhteistyössä toimittajiemme kanssa”, sanoo Kaisa Hietala.

”Emme kannusta Neste Oilia lopettamaan ostoja IOI:lta, vaan kehittämään toimintaa yhteistyössä toimittajan kanssa”, sanoo Sonja Vartiala.

Arviointikriteerejä tarkennettava ja auditointien laadun varmistusta parannettava

Neste Oil vaatii kaikilta palmuöljytoimittajiltaan sitoutumista RSPO:n (Roundtable on Sustainable Palm Oil) periaatteisiin, jotka kattavat myös työelämän oikeuksia ja ihmisoikeusasioita koskevia periaatteita.

”Finnwatchin kehoitusten mukaisesti vaikutamme työhön RSPO:ssa ja ISCC:ssä kehittämiseksi ja auditointien laadun parantamiseksi”, sanoo Kaisa Hietala.

”Vaikka on selvää, että auditointimenettelyissä on ollut puutteita, kannustamme silti palmuöljyn ostajia käyttämään kansainvälisesti tunnustettuja sertifiointimenettelyjä. Ne ovat parempi vaihtoehto, kuin pelkästään yksittäisten yhtiöiden omat auditoinnit”, sanoo Finnwatchin Sonja Vartiala.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.