KOTIMAAN-BANNERI7-719

Hallituksen säästöpäätökset ja EU:n rakennerahoituksen teknisen tuen vähennys johtavat yt-neuvottelujen aloittamiseen ELY-keskuksissa ja työ- ja elinkeinoministeriössä. Kaikkiaan yt-neuvottelujen piiriin kuuluu 3 300 työntekijää ja vähennystarpeen arvioidaan olevan yli 700 henkilötyövuotta. 

– Muutokset rahoituksessa ovat niin suuria, että joudumme käynnistämään sekä ministeriössä että kaikissa ELY-keskuksissa yt-neuvottelut. Yt-prosessissa neuvotellaan tarvittavat toimet säästöjen saavuttamiseksi, kertoo ylijohtaja Taina Susiluoto työ- ja elinkeinoministeriöstä. 

Samalla käynnistetään ministeriön ja ELY-keskusten uudistamistyö. Uudistuminen on välttämätöntä, jotta virastot voivat jatkossakin tarjota asiakkailleen ja sidosryhmilleen näiden tarvitsemat palvelut elinkeino-, liikenne- ja ympäristöasioissa. Säästöjä kohdennetaan mahdollisimman paljon hallintotehtäviin ja ELY-keskusten ja TE-toimistojen hallinto- ja kehittämiskeskus aloittaa vuoden 2015 alussa. Taloustilanteen kiristyminen on ollut pitkään tiedossa ja toimintaa on lähdetty jo ennakoivasti uudistamaan. 

Rakennerahastojen hallinnointimalli on uudistettu vuoden 2014 aikana. ELY-keskuksissa rakennerahastojen hallinto on koottu neljään ELY-keskukseen. Yt-neuvotteluissa etsitään ratkaisut siihen mitä tehtäviä rakennerahastojen teknisellä tuella jatkossa hoidetaan. 

ELY-keskusten toimintamenoihin 33 miljoonan euron leikkaus, EU:n rakennerahastojen teknisen tuen leikkaus 56 miljoonaa euroa 

ELY-keskusten toimintamenoissa joudutaan säästämään vuosina 2015–2018 yhteensä 33 miljoonaa euroa. Lisäksi rakennerahastojen tekninen tuki vähenee 56 miljoonaa euroa vuosina 2014–2020. Säästötoimet eivät koske maaseudun kehittämisrahaston teknisellä tuella hoidettavia tehtäviä, eivätkä hallinnonalojen erillisin projektirahoin hoidettavia tehtäviä. 

– Tietenkin pyrimme siihen, että säästöjen vaikutukset henkilöstöön olisivat mahdollisimman pienet, mutta valitettavasti näin suurta muutosta emme pysty tekemään ilman henkilöstön vähentämistä, toteaa Susiluoto. 

Yt-neuvottelut koskevat kaikkia ELY-keskuksia ja kaikkia niiden vastuualueita ja yksiköitä sekä niiden toimintamäärärahalla tai rakennerahastojen teknisellä tuella palkattua henkilöstöä. Henkilötyövuosiksi muutettuna säästötarpeen arvioidaan yli 700 henkilötyövuotta. 

Ministeriössä yt-neuvottelujen piirissä ovat EU:n rakennerahastojen teknisellä tuella työskentelevät työntekijät. Vähennystarpeen arvioidaan olevan alle 20 henkilötyövuotta. 

Neuvottelujen kuluessa päätetään henkilöstövaikutusten kohdentuminen. Asiat pyritään ratkaisemaan tammikuun 2015 aikana. 

– Tilanne on vaikea ja säästöjen edellyttämät muutokset ovat meille suuri urakka. Haluamme tehdä tämän työntekijöitämme kunnioittaen ja samalla hyödynnämme käytössämme olevia muutostukikeinoja. Ministeriössä, ELY-keskuksissa ja TE-toimistoissa on runsaasti osaamista muutostilanteiden hallinnassa, sanoo Susiluoto. 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.