Militants of al Shabaab train with weapons on a street in the outskirts of Mogadishu

al-Shabaab järjestö

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske on päättänyt nostaa syytteitä Suomen ensimmäisessä terrorismirikosasiassa. Helsingin käräjäoikeudelle jätetyn haastehakemuksen mukaan asiassa on nostettu syytteet neljää henkilöä vastaan terrorismin rahoittamisesta. Yhdelle heistä vaaditaan lisäksi rangaistusta värväyksestä terrorismirikoksen tekemiseen ja terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelusta. 

Rikosepäily syntyi Suojelupoliisin tiedonhankinnan perusteella. Keskusrikospoliisi aloitti asiassa esitutkinnan vuonna 2011. Esitutkinnassa kuultiin syylliseksi epäiltyinä kuutta ja muussa asemassa lähes neljääkymmentä henkilöä. Tutkittavia rikoksia olivat terrorismin rahoittaminen, värväys terrorismirikoksen tekemiseen ja terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelu. Epäiltyjen rikosten tekoajat ajoittuivat tammikuun 2008 ja maaliskuun 2011 väliselle ajalle. 

Syyttäjä katsoo neljän henkilön keränneen ja toimittaneen rahavaroja Itä-Afrikassa toimivalle al-Shabaab -järjestölle tietoisina siitä, että niitä tullaan käyttämään terroristiseen toimintaan. Kokonaisuutena kyse on useista tuhansista euroista. 

Yhden henkilön epäillään lisäksi värvänneen Afrikassa vankilasta vapautuneen veljensä al-Shabaab järjestöön. Saman henkilön epäillään myös valmistelleen veljensä Suomessa asuvien, tekoaikaan 15- ja 17-vuotiaiden lasten kaappaamista ja toimittamista al-Shabaabin koulutusleirille vastoin heidän omaa tahtoaan. 

Kaikki epäillyt ovat esitutkinnassa kiistäneet syyllistyneensä rikokseen. Kahden henkilön osalta jätettiin syytteet nostamatta, koska asiassa ei heidän osaltaan ollut todennäköisiä syitä epäillä rikosta. 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.