annakaisaikonen

Pormestari Anna-Kaisa Ikonen. Kuvaaja Ari Järvelä

Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen on valittu Kevan hallituksen jäseneksi ja hallituksen puheenjohtajaksi. Kevan valtuuskunnan päätös oli yksimielinen.

Kevan hallituksen puheenjohtaja vaihtui, koska paikan edellinen haltija, Laura Räty valittiin kesällä sosiaali- ja terveysministeriksi. Räty pyysi eroa ja pidättäytyi Kevan hallituksen puheenjohtajan tehtävien hoitamisesta 1. heinäkuuta alkaen.

Pormestari Anna-Kaisa Ikonen (kok) on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden tohtori. Ikosen väitöskirja käsitteli työttömyyseläkejärjestelmää. Ikonen on työskennellyt mm. valtiovarainministeriössä valtiosihteerinä, Tampereen kaupungin apulaispormestarina ja Pirkanmaan ELY-keskuksen kehittämispäällikkönä.

– Kiitän lämpimästi saamastani luottamuksesta. Tehtävä on inspiroiva ja merkittävä ja tartun siihen vastuuta tuntien. Keva on hoitanut sijoitustoimintaansa hyvin sekä uudistanut toimintaansa. Jatkossakin olennaisinta on huolehtia pitkäjänteisesti eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta sekä varmistaa, että organisaatio tukee päätehtävän saavuttamista mahdollisimman hyvin, Ikonen totesi valinnastaan.

Myös Kevan valtuuskunnan puheenjohtaja Harri Jokiranta näki keskeisenä Kevan kehitystöiden jatkamisen.

– Hallituksen uuden puheenjohtajan aloittaessa on tärkeää, että aloitettu ja hyvin edennyt Kevan organisaation kehittämisprosessi jatkuu. Julkinen ja kuntasektori ovat vahvojen muutosten keskellä, ja on välttämätöntä, että Keva vastaa oman perustehtävänsä mukaisesti luotettavasti eläkevarojen hoidosta, eläkkeiden maksusta ja työssä jatkamista tukevasta palveluista, Jokiranta sanoi valinnan jälkeen.

Kevan hallituksen puheenjohtajan tehtävä on luottamustoimi, joten Ikonen jatkaa edelleen Tampereen pormestarina. Kevan hallituksen jäsenen kokouspalkkio on 400 euroa ja lisäksi maksetaan matkakustannukset ja päivärahat. Kokouspalkkion lisäksi hallituksen puheenjohtaja saa kokousten ulkopuolella suoritetusta työstä ja tehtävään liittyvästä vastuusta vuosipalkkiota, jonka suuruus on 18 000 euroa. Jos tehtävässä on oltu vain osa kalenterivuodesta, maksetaan vuosipalkkiosta se suhteellinen osuus, jonka toimikausi on kestänyt. Hallituksen puheenjohtajalle ei kuulu muita etuja.

Kevan hallituksessa on yhteensä yhdeksän jäsentä, joista kaksi edustaa lain mukaan kunnallisen alan palkansaajajärjestöjä. Nykyisen hallituksen toimikausi kestää vuoden 2014 loppuun. Hallituksen tehtävänä on yleisesti valvoa ja ohjata Kevan toimintaa.

Kevan ylin päätöksentekoelin on valtuuskunta, jossa on 30 jäsentä. Valtuuskunta valitsee mm. hallituksen ja sen puheenjohtajan.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.