p0egtexr8sghuikijong

Invalidiliitto on ottanut kantaa valtion talousarvioesitykseen vuodelle 2015. Liitto pelkää, että taloudellisesta kriisistä voi muodostua ihmisoikeuskriisi, jos säästötoimenpiteet kohdistuvat erityisesti heikossa asemassa oleviin vammaisiin henkilöihin heikentäen heidän oikeusturvaansa.

Invalidiliitto on useana vuonna seurannut korkeimman hallinto-oikeuden, vakuutusoikeuden ja sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan käsittelyaikoja. Käsittelyajoissa ei ole vuosikausiin päästy niille asetettuihin tavoitteisiin. Valtion talousarvioesityksessä arvioidaan, että korkeimman hallinto-oikeuden keskimääräinen käsittelyaika vuonna 2015 on peräti 12 kuukautta. Käsittelyajat saattavat kestää koko prosessin osalta kaikkine oikeusasteineen peräti neljä, viisi vuotta.

– Tätä ei voida pitää millään tasolla kohtuullisena oikeusturvana sellaisissa asioissa, joiden lopputulos vaikuttaa vammaisen kansalaisen jokapäiväisiin palveluihin, sanoo Invalidiliiton järjestöpäällikkö Anssi Kemppi. Vammaisten ihmisten päivittäinen elämä saattaa tästä johtuen vaikeutua jopa viisi vuotta, jos he joutuvat taistelemaan oikeuksistaan.

Takuueläkeläisten asema huolestuttaa

Invalidiliitto pitää myös erittäin valitettavana, että hallitus luopui takuueläkkeeseen suunnitellusta 10 euron kertakorotuksesta. Takuueläkeläisten asema heikkenee edelleen muuhun väestöön verrattuna. Vammaisissa henkilöissä on paljon niitä, jotka eivät kykene kokopäivätyöhön, ja siksi toimeentulo koostuu pääasiallisesti minimitoimeentulosta.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.