500px-Kuusamo.vaakuna.svg

Kuusamon kaupunki kilpailutti erikoisairaanhoidon palveluiden tuottamisen viime heinäkuussa. Kilpailutuksessa painotettiin Kuusamon kaupunkistrategian mukaisia sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalveluiden ja työpaikkojen säilymistä sekä palveluiden vaikuttavuuden edelleen kehittämistä. Kuusamo valitsi Coronaria Hoitoketju Oy:n erikoislääkäripalveluiden tuottamisen kumppaniksi.

Toiminta käynnistyy tammikuun alussa 2015 Kuusamossa ja kattaa erikoislääkäreiden vastaanotto-, leikkaus- ja osastopalvelut. Sopimus on viisivuotinen ja nyt käynnistyvä yhteistyö on ensimmäinen tässä laajuudessa toteutettu erikoisairaanhoidon kokonaispalveluiden kumppanuus Suomessa.

-Kuusamo on ansiokkaasti pystynyt tuottamaan perustason erikoissairaanhoitoa lähipalveluna ja olemme iloisia voidessamme jatkaa palveluiden edelleen kehittämistä ja laajentaa palveluvalikoimaa entisestään. Olemme innoissamme päästessämme työskentelemään yhdessä Kuusamon osaavan terveydenhuoltohenkilöstön kanssa. Luomme yhdessä täysin uudenlaisen toimintamallin, jossa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut yhdistyvät lähipalveluina kuntalaisten parhaaksi, Coronarian erikoissairaanhoidon johtava lääkäri Ulla Näpänkangas summaa.

Kuusamolle syntyvät hyödyt

– Suomessa on viime vuosina puhuttu paljon perustason erikoissairaanhoidon palveluiden tuottamisesta terveyskeskuksessa lähellä kuntalaista. Kuusamo on todennut, että suunta on järkevä ja edennyt määrätietoisesti sanoista tekoihin. Tarkoitus on turvata kuntalaisille toimivat ja laadukkaat lähipalvelut sekä parantaa erikoissairaanhoidon palveluiden saatavuutta. Lisäksi tehdyllä ratkaisulla vahvistetaan Kuusamon kaupungin asemaa Pohjois-Suomen vireänä keskuksena, joka ennakkoluulottomasti kehittää uusia toimintamalleja kuntalaisten hyväksi, toteaa Kuusamon perusturvajohtaja Vesa Isoviita.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.