school

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila pitää pinnallisena keskustelua niin sanotuista normitalkoista.

– Lapsi ei saa mennä nyt pesuveden mukana. Näin on helposti käymässä, kun hyvinvointiyhteiskunnan sääntelyä ollaan tietoisesti heikentämässä. Lisäksi keskustelu normitalkoista on hyvin aikuiskeskeistä, jolloin lasten arki ja näkemykset unohtuvat, Kurttila toteaa.

– Tällä hetkellä ei perustuslakiin kirjatut lasten yhdenvertaisuus ja perusopetuksen maksuttomuus toteudu. Kuntien väliset erot annetussa perusopetuksessa ovat 9-vuotisen peruskoulun aikana useita satoja tunteja, mikä tarkoittaa jopa yhden lukuvuoden eroa. On hyvin vaikea enää arvioida Suomen perusopetusta yhdenvertaiseksi jokaiselle lapselle. Suomi on monta Suomea, Kurttila pohtii.

Lapsiasiavaltuutetun toimistoon on tullut useampia yhteydenottoja syksyn aikana perusopetuksen maksuttomuudesta. Osa kouluista velvoittaa oppilaat ottamaan omat tablettitietokoneet ja mobiilit opetukseen, kun taas osa kunnista huolehtii nämä opetusvälineet yhdenvertaisesti jokaiselle oppilaalle. Toimintaohjeena oppilaille, joilla ei ole näitä laitteita, on ollut opetusvälineiden lainaaminen muilta lapsilta, luokkatovereilta.

– Tällainen käytäntö on täysin ja yksiselitteisen tuomittavaa, Kurttila linjaa.

Lapsiasiavaltuutettu Kurttila toivoo, ettei poliittinen valmistelu ryhdy purkamaan hyvinvointiyhteiskunnan normeja, jotka on luotu lasten yhdenvertaisuuden ja hyvinvoinnin takaamiseksi.

– Enemmän kuin normipurkua tarvitsemme lasten hyvinvointipalveluiden takaamista riippumatta lapsen perhetaustasta ja kotikunnasta. Tämä tarkoittaa vahvempaa sääntelyä, ei väljempää. Nyt ei kyse ole tähtisädetikuista, vaan kansalaisten yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta, korostaa Kurttila.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.