Cute-Sleeping-Baby-25

Hallitus esittää valtiontalouteen lapsilisäsäästöjä yhteensä 110 miljoonaa euroa. Kaikkia lapsilisän tasoja alennettaisiin 8,1 prosenttia. Alentaminen ei koskisi lapsilisän yksinhuoltajakorotusta. 

Lapsilisän määrä olisi yhdestä lapsesta 95,75 euroa, toisesta lapsesta 105,80 euroa, kolmannesta lapsesta 135,01 euroa, neljännestä lapsesta 154,64 euroa ja jokaisesta seuraavasta lapsesta 174,27 euroa. Yksinhuoltajakorotusta saisi edelleen 48,55 euroa jokaisesta luona asuvasta, lapsilisään oikeutetusta lapsesta. 

Lapsilisän alentaminen ei vaikuttaisi toimeentulotukea saavien perheiden taloustilanteeseen, sillä lapsilisä otettaisiin huomioon toimeentulotuen määrään vaikuttavana tukena. Valtiovarainministeriössä valmisteltu verotuksen lapsivähennys vähentänee osaltaan toimeentulotuen tarvetta. 

Lapsilisää saavia perheitä arvioidaan olevan noin 557 900 vuonna 2015. 

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen torstaina 18. syyskuuta eduskunnalle. Esitys liittyy valtion 2015 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2015. 

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi