Pro Hanhikivi ry pitää valtioneuvoston päätöstä Fennovoiman periaatepäätöksen täydentämisen hyväksymisestä kyvyttömyytenä toimia yhteiskunnan kokonaisedun mukaisesti. Yhdistys myös muistuttaa täydennysluvan juridisten perusteiden jääneen edelleen epäselviksi.

– Fennovoiman hanke on omistajuuskysymysten sekä myös poliittisen ja yleisen hyväksyttävyytensä osalta täysin kestämättömässä tilanteessa, mistä kertoo myös se, että Vapaavuoren päätösesitys meni Valtioneuvostossa vain niukasti läpi. Hallituksen olisi tullut pitää pää kylmänä ja viheltää peli poikki, toteaa Pro Hanhikiven varapuheenjohtaja Hanna Halmeenpää.

Nyt annetaan blancona myönteinen muutettu periaatepäätös yhtiölle, jonka omistus ei ole selvillä vielä siihenkään mennessä, kun eduskunta asiaa käsittelee.

– Epäilen kyllä Fennovoiman onnistumista omistusrakenteen paikkaamisen suhteen, eikä asia missään nimessä tule olemaan läpihuutojuttu eduskunnassakaan. Muun muassa Rosatomin rooli Kremlin alaisuudessa toimivana ydinasemahtina herättää sekä poliittisia, että eettisiä kysymyksiä.

Pro Hanhikivi ry harkitsee ydinenergialaille tuntemattoman täydennyskäsittelyn lainmukaisuuden viemistä korkeimman hallinto-oikeuden arvioitavaksi. Juridinen kysymys koskee alkuperäisen periaateluvan muuttamista, mikä ei ydinenergialain mukaan ole mahdollista edes ylintä lainsäädäntövaltaa käyttävälle eduskunnalle. Yhdistys katsoo, että suomalaiset ansaitsevat energiapoliittisissa ratkaisuissakin päätöksentekoprosessin, jossa ei horjahdella harmaalla alueella.

– Tässä on väkisin etsitty moniongelmaiselle hankkeelle etenemisväylää, haettu porsaanreikiä, joista vyöryttää Fennovoimaa eteenpäin. Voiko ydinenergialakia tulkita näin laveasti kuin työ- ja elinkeinoministeriössä ja nyt myös valtioneuvostossa on tehty?

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.