Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer käynnistää tänään kampanjan jäsenilleen yksityissektorin haasteista. Yksityissektorilla on osittain samat haasteet kuin julkisella sektorilla, mutta työpaikkojen kirjo on laajempi. Sieltä löytyvät sekä parhaat että myös huonoimmat työpaikat. Yksi keskeinen haaste on palvelujen kilpailuttaminen ja sen myötä mahdollisesti työntekijöiden siirtyminen uuden työnantajan palvelukseen. Tällöin tulisi noudattaa liikkeen luovutusta koskevaa lainsäädäntöä. Liikkeen luovutuksessa työntekijä siirtyy uudelle työnantajalle niin kutsuttuna vanhana työntekijänä entisine työsuhteen ehtoineen. Yksityisellä sektorilla kamppaillaan myös riittämättömän henkilöstömäärän ja jaksamisongelmien kanssa. Irtisanomiset ja muut säästötoimet näkyvät myös sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla.

Viime aikoina liikkeen luovutukseen liittyviä riita-asioita on tullut SuPerin hoidettavaksi entistä enemmän. Jäsenistön kannalta ikäviä tapauksia ovat olleet esimerkiksi tilanteet, joissa kunta tai kuntayhtymä ottaa toiminnan yksityiseltä toimijalta itselleen ja pyrkii väittämään, ettei kyseessä ole liikkeen luovutus. Tähän pyritään muun muassa siten, että vanhaa henkilöstöä ei oteta vastaan lainkaan, vaikka toiminnan luonne, asukkaat ja tilat pysyisivätkin entisellään.

Myös yksityissektori kamppailee riittämättömän henkilöstömäärän kanssa. Sekä julkisella että yksityisellä sektorilla on oltava riittävästi koulutettua hoitohenkilökuntaa. Tämä on edellytys hyvälle hoidolle ja työntekijöiden hyvinvoinnille. Ongelmana on myös, että valvontaviranomaisella ei ole ollut riittävästi resursseja valvoa henkilöstömitoituksia. Uutena ongelmana on, että myös valvontaviranomainen on hyväksynyt alle suositusten jääviä mitoituksia.

Yksityisellä sektorilla ei luottamusmiesjärjestelmä ole vielä yhtä toimiva kuin julkisella sektorilla. Esimerkiksi kunta-alalla on totuttu neuvottelemaan asioista yhdessä työntekijöiden kanssa. Järjestelmä on vakiintunut. Yksityisellä sektorilla joudutaan vielä kamppailemaan luottamusmiesjärjestelmän käyttöönotosta työpaikoilla.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.