Kehittämistoimininnan-vanha-ja-uusi-organisaatio

Kaaviokuva hallintokeskuksen kehittämistoimintojen muutoksesta henkilöstövaikutuksineen (henkilömäärät suluissa).

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on riitauttanut Tehyn jäsenistölleen julistaman hakukiellon, joka kohdistuu sairaanhoitopiirin avoinna oleviin virkoihin ja työsuhteisiin 22.9.2014 alkaen.

Hakukiellon laillisuutta selvitetään käytännössä kunta-alan työnantajajärjestön, KT Kuntatyönantajien, avulla. KT käynnisti prosessin tänään (18.9.) lähettämällä Tehylle ns. valvontailmoituksen.  Viime kädessä hakukiellon laillisuus tutkitaan työtuomioistuimessa. Prosessiin arvioidaan kuluvan joitakin viikkoja.

Sairaanhoitopiirin johtaja Olli-Pekka Lehtonen kertoo ottaneensa yhteyttä Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivaloon vielä kertaalleen eilen (17.9.).

– Pyrin varmistamaan, että Tehy ymmärtää hallituksemme 19.8. päätöksen sisällön sekä sen, että hallintoylihoitajallamme säilyvät kaikki hoitotyön johtamisen edellytykset.

Lehtonen korostaa vielä, että sairaanhoitopiirin hoitohenkilökunta ei joudu tämän hallintokeskuksessa tehdyn organisaatiomuutoksen takia tuuliajolle, kuten Tehy uskoo.

– Meidän ylimmällä johdollamme on ylipäätään hyvin vähän suoria alaisia. Tehyn julkisuudessa esittämät tulkinnat ovat virheellisiä, Lehtonen sanoo.

– Muutoksessa tapahtuu yhden hoitajataustaisen johtajan alaisten siirtymistä toisen hoitajataustaisen johtajan alaiseksi. Samalla muodostuu monesta ammattiryhmästä koostuva kehittämisyksikkö, jossa mm. useat ylilääkärit toimivat ylihoitajan alaisina.

– Työnhakijoidemme kannalta tilanne on kiusallinen, koska heillä ei ole mitään tekemistä koko jupakan kanssa. On kaikkien kannalta huono tilanne, jos pätevät terveydenhuollon ammattilaiset jättäisivät hakematta meillä auki olevia hyviä tehtäviä. Emme tässäkään tapauksessa tietystikään anna ammattijärjestöön kuulumisen vaikuttaa mitenkään työnhakuun.

Tästä on kyse Tehy-kiistassa

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallintokeskuksen organisaatiouudistuksessa tapahtuu seuraavat henkilöstöön vaikuttavat muutokset:

Nykytila hallintoylihoitajan alaisen henkilöstön osalta: Hallintoylihoitajalla on tähän asti ollut yksi suora alainen, hoitotyön toimiston vastuuhenkilönä toimiva kehittämisylihoitaja, jolla puolestaan on ollut kymmenen alaista.

Muutos: Kehittämisylihoitaja ja seitsemän hänen alaistaan siirtyvät uuden kehittämispalvelut-yksikön vastuuhenkilön (ylihoitaja) alaiseksi. Muut kolme, jotka ovat potilasasiamiehiä, siirtyvät hallintoylihoitajan suoriksi alaisiksi. Hallintoylihoitajan johtamisvastuut ja tehtävät on määritelty hallintosäännössä, eikä siihen ole tullut mitään muutoksia uudistuksen seurauksena.

Samassa yhteydessä johtajaylilääkärin alaisena toimineet tietohallintoylilääkäri, arviointiylilääkäri, perusterveydenhuollon yksikön johtaja ja näiden kaikki alaiset siirtyvät uuden kehittämisyksikön vastuuhenkilön (ylihoitaja) suoriksi alaisiksi.

Kehittämisyksikön esimiehen esimies on sairaanhoitopiirin johtaja, joka voi tulla mistä ammattiryhmästä tahansa.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.