201d5828e22c1e3

Sisäministeri Päivi Räsänen ottaa kantaa Hätäkeskuslaitoksen keskushallinnon sijaintiin lokakuun alussa. 

Hätäkeskusuudistuksen tavoitteiden mukaisesti Suomessa toimii vuoden loppuun mennessä kuusi hätäkeskusta. Hätäkeskusten sijaintipaikat ovat Oulu, Kuopio, Pori, Kerava, Turku ja Vaasa. Hätäkeskuslaitoksen keskushallinnossa työskentelee 52 henkilöä, joista 35 Porissa. Lisäksi keskushallinnon työntekijöitä on Keravalla, Turussa ja Oulussa. 

Hätäkeskuslaitoksen keskushallinnon osalta laitos on tarkastellut vaihtoehtoja hajautetun hallinnon keskittämiselle ja siitä saavutettavia hyötyjä. 

Selvitys liittyy sisäministeriön kesäkuussa antamaan suunnittelumääräykseen, jonka mukaan hallituksen kehyspäätöksen edellyttämää toiminnan tehostamista etsitään toimitilakustannuksia ja toimipaikkaverkostoa karsimalla hallinnosta. Hätäkeskuslaitoksen toimenpidesuunnitelman mukaan keskushallinnon henkilöstövahvuus olisi 43 henkilöä vuonna 2016, eli lähes 20 % vähemmän kuin nyt. 

Hätäkeskuslaitos antaa vastauksensa suunnittelumääräykseen sisäministeriölle syyskuun aikana. Tämän jälkeen esitys arvioidaan virkamiesvalmistelussa. 

Sisäministeri Päivi Räsänen tekee päätöksen asiasta syksyn aikana. – Korostan, että kyseessä on normaali virkamiesvalmistelu suunnittelumääräyksen mukaisesti. Valmistelu on kesken, ministeri Räsänen painottaa. 

– Keskushallinnon siirrolle pitää olla erittäin painavat perustelut, mikäli sijaintipaikkaa ryhdytään muuttamaan, ministeri toteaa. 

Ministeri Räsänen korostaa, että hätäkeskusten toimintaedellytykset turvataan säästöistä huolimatta. 

Yhtenäisesti toimiva hätäkeskusten verkosto keskeinen tavoite hätäkeskusuudistuksessa 

Jyväskylän hätäkeskuksen toiminnot siirretään marraskuussa Vaasaan. Tämän jälkeen Suomessa toimii kuusi hätäkeskusta, joilla on yhtenäiset toimintamallit. Hätäkeskusuudistuksen seuraava vaihe on yhteiskäyttöisen hätäkeskustietojärjestelmän käyttöönotto. 

Tietojärjestelmä mahdollistaa hätäkeskusten yhteistyön ruuhkatilanteissa. Tietojärjestelmä tullaan ottamaan käyttöön vuoden 2016 aikana. Sisäministeri Räsänen on tyytyväinen hätäkeskusuudistuksen etenemiseen. – Toimintamallimme on kansainvälisestikin tunnustettu. Yhtenäisesti toimiva hätäkeskusten verkosto on keskeinen tavoite, ministeri korostaa. 

– Hätäkeskusuudistus on jo nyt osoittanut toimivuutensa. Hätäilmoitusten vastausajat ovat lyhentyneet. Hätäkeskusuudistus on johtanut koko viranomaisketjun toimintojen kehittämiseen ja toimintamallien valtakunnalliseen yhdenmukaistamiseen, ministeri korostaa. 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.