910f4b408168dd3e_800x800ar

Kehä III:n parannushankkeeseen kuuluva Tikkurilantien uusi eritasoliittymä avataan liikenteelle. Eritasoliittymän käyttöönoton myötä liikennevalot Lentoasemantiellä poistuvat käytöstä. Alueella otetaan käyttöön myös uusia kevyen liikenteen yhteyksiä sekä bussipysäkkejä.

– Eritasoliittymä sekä Tikkurilantien ja Lentoasemantien risteysalueen uudet järjestelyt saadaan liikenteen käyttöön maanantaina 29.9. päivällä, jolloin liikennevalot Lentoasemantiellä poistetaan käytöstä. Liikenteen katkotonta kulkua helpottavat valojen poistamisen lisäksi luonnollisesti uudet rampit, jotka tekevät Tikkurilantieltä Lentoasemantielle liittymisestä sujuvampaa, projektipäällikkö Antti Koski Liikennevirastosta kertoo.

Lentoasemantien ja Tikkurilantien risteysalueen valmistuessa liikenne Vanhalla Tikkurilantiellä välillä Perintötie–Pakkalantie siirtyy kokonaisuudessaan uudelle tielinjaukselle. Samaan aikaan otetaan käyttöön uuden linjauksen varteen rakennetut, katoksin varustetut bussipysäkit. Alueella avataan myös uusia kevyen liikenteen yhteyksiä, jotka kulkevat Tikkurilantien suunnassa.

Työt Lentoasemantien ja Kehä III:n risteyksessä jatkuvat

Lentoasemantien alueen urakassa rakennetaan toinen uusi eritasoliittymä hieman etelämmäksi, Kehä III:n ja Lentoasemantien risteykseen.

– Kehä III:lle tulevan eritasoliittymän rakennustyöt jatkuvat sillan valutöillä. Alueen tieverkkoa kehitetään laajemminkin, esimerkiksi rakentamalla uusi kiertoliittymä Lentoasemantien eteläosaan Virkatien ja Äyrikujan välille, Koski kuvaa.

Liikenteen ruuhkakohtia Lentoasemantien seudulla poistavat myös Pakkalan eritasoliittymässä tehtävät ramppijärjestelyt sekä Kehä III:lle rakennettava lisäkaista Tuusulanväylän ja Lentoasemantien välille. Kokonaisuudessaan työt alueella valmistuvat vuoden 2016 loppuun mennessä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.