KOTIMAAN-BANNERI7-719

Etelä-Savon käräjäoikeus on 18.9.2014 antanut tuomion (nro 14/138645) Metalliset Group -konserniin kuuluvan Metalliset Oy:n työturvallisuusrikoksesta.

Tuomio liittyy Metalliset Oy:n Heinäveden tehtaalla olleisiin vaarallisiin trukin ohjauskiskoihin. Tehtaan varastossa oli ollut suurikokoisia tavarahyllyjä, joiden väleissä oli ajettu trukilla. Hyllyjen viereen lattialle oli kiinnitetty kiskot, joiden tarkoituksena oli estää trukkia törmäämästä hyllyihin ahtaissa hyllyväliköissä.

Työpaikalla sattui joulukuussa 2011 tapaturma, kun yksi trukin ohjauskiskoista oli trukin voimasta katkennut ja sen seurauksena trukki kaatunut ja sen kuljettaja paiskautunut lattiaan ja loukkaantunut.

Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelutarkastaja tutki tapaturman. Tutkimuksessa ilmeni, että kiskot oli rakennettu trukin 4000 kg:n painoon nähden liian heikoiksi ja kiskot olivat vuosien varrella katkeilleet aiemminkin. Työpaikan työsuojeluvaltuutettu oli ilmoittanut tästä epäkohdasta työnantajalle vuosien kuluessa kirjallisesti yhteensä kahdeksan kertaa. Yhtiö ei kuitenkaan ollut korjannut kiskoja vahvemmaksi niin, että ne kestäisivät trukin painon. Lisäksi tutkimuksessa ilmeni, että työpaikalla oli jo joulukuussa 2009 sattunut vaaratilanne kun irronnut kisko oli sinkoutunut ilmaan ja meinannut osua työntekijään. Tehtaan esimiehet olivat tulleet tietoiseksi kiskojen heikkokuntoisuudesta, mutta eivät olleet korjanneet niitä vahvemmiksi kuin vasta työsuojelutarkastajan annettua asiasta kehotuksen.

Syyttäjä vaati yhtiölle työturvallisuusrikoksesta 10 000 euron yhteisösakkoa.

Käräjäoikeus katsoi, että Metalliset Oy:n toiminnassa on syyllistytty työturvallisuusrikokseen, mutta jätti yhtiön rangaistukseen tuomitsematta, koska katsoi laiminlyönnin vähäiseksi. Käräjäoikeus perusteli rangaistuksen tuomitsematta jättämistä muun muassa sillä, että yhtiö toimii metallialalla, jota ei voida luonnehtia erityisen vaaralliseksi työksi. Käräjäoikeuden mukaan yhtiön suhtautumisessa työsuojeluun ei ole moittimista ja yhtiön työsuojeluorganisaatio on toiminut hyvin. Tuomion mukaan yhtiössä on tehty jopa parannuksia työsuojeluasioissa. Käräjäoikeus totesi perusteluinaan myös, että sitä, ettei yhtiö ollut riittävästi reagoinut kiskoissa ilmenneeseen ongelmaan, ei ole pidettävä erityisen vakavana laiminlyöntinä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.