Eduskunnan suuri valiokunta kuuli kokouksessaan 19. syyskuuta työministeri Lauri Ihalaista (sd.) tulevasta EU:n kilpailukykyneuvostosta, peruspalveluministeri Susanna Huovista (sd.) epävirallisesta terveysministerikokouksesta sekä kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitasta (sd.) epävirallisesta kulttuuriministerikokouksesta. Esillä oli myös EU:n vuoden 2014 kolmas lisätalousarvio.

Kilpailukykyneuvosto käy periaatekeskustelun EU:n teollisuuspolitiikasta ja etenkin teollisuuspolitiikan kilpailukyvystä sekä Eurooppa 2020-strategian välitarkastuksesta. Teollisuuden kilpailukyvyn osalta valiokunnan keskustelussa nostettiin esille, että Eurooppa ei ole elinkeinoelämän rakenteeltaan yhdenmukainen ja sen tulisi myös näkyä valittavissa politiikkatoimissa. Teollisuuden kilpailukyvyn osalta keskustelussa todettiin myös liiallisen sääntelyn purkamisen tarve. Tutkimusasioiden osalta kilpailukykyneuvosto keskustelee eurooppalaisesta tutkimusalueesta ja Eurooppa 2020-strategian tutkimus- ja innovaatiopainotuksista.

Suuri valiokunta sai ministeri Huoviselta selvityksen tulevasta epävirallisesta terveysministerikokouksesta. Kokouksen aiheita ovat saattohoito ja kivunlievitys, potilaita hyödyttävät innovaatiot, elintavat ja syövän ehkäisy sekä Länsi-Afrikan ebola-epidemia ja sen aiheuttama humanitaarinen kriisi.

Ministeri Viitanen osallistuu epäviralliseen kulttuuriministerikokoukseen Torinossa, jossa keskustellaan Eurooppa 2020 -strategian väliarvioinnista kulttuuri- ja luovien alojen näkökulmasta. Keskeinen kysymys on, kuinka aloja hyödynnettäisiin tehokkaammin jäsenmaiden kilpailukyvyn, työllisyyden sosiaalisen yhtenäisyyden vahvistamiseksi. Myös kulttuuripoliittisesti tärkeä asia on esimerkiksi tekijänoikeussääntely EU:n sisällä.

Valiokunta päätti lisäksi äänin 19-5 yhtyä eduskunnan valtiovarainvaliokunnan mukaisesti valtioneuvoston kantaan asiassa, joka koskee EU:n vuoden 2014 kolmatta lisätalousarviota. Valtioneuvoston mukaan ennen Suomen lopullisen kannan määrittämistä on tarpeen selvittää yksityiskohtaisemmin, mitkä ovat loppuvuoteen mennessä tarvittavat tosiasialliset lisämenotarpeet. Perussuomalaiset jättivät asiassa vastaesityksenä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.