10258128_776158142428594_3563422096412098127_o

Tuki työuran kaikissa vaiheissa lisää tuottavuutta ja työpaikan hallittua uudistumista. Myös työhyvinvointi ja työkyky paranevat, kun työpaikan toiminta nojaa eri-ikäisten vahvuuksiin ja tiiviiseen yhteistyöhön. Työturvallisuuskeskus (TTK) on julkaissut uuden sähköisen työkalun työurien pidentämistalkoisiin.

Työkaarityökalu on kehitetty yhteistyössä työmarkkinakeskusjärjestöjen kanssa Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria -oppaan pohjalta. Työkalu on sijoitettu Työturvallisuuskeskuksen maksuttomaan Sykettätyöhön.fi-palveluun, joka tukee työhyvinvoinnin johtamista, kehittämistä ja työpaikan sisäistä yhteistyötä.

Työkaarityökalu auttaa työpaikkoja arvioimaan ikäjohtamisen käytäntöjä, asettamaan tavoitteita sekä kehittämään työtä, työoloja ja toimintatapoja työhyvinvoinnin edistämiseksi ja työssä pysymiseksi työurien alussa, keskellä ja lopussa.

– Työkaarityökalu helpottaa työpaikkoja ymmärtämään eri-ikäisten johtamista ja sen kehittämistä. Työpaikat eroavat ennakoivuuden, avoimuuden, ketteryyden ja yhteistyön suhteen. Kehittämisen A ja O on henkilöstön ja johdon yhteinen, tinkimätön toimintatapojen ja -ympäristön arviointi, ymmärrys ja suunnitelmallisuus. Tähän työkalun käytännönläheiset sisällöt tuovat apua, painottaa työkalun kehityksestä vastannut TTK:n asiantuntija Jarna Savolainen.

Työkaariajattelu osaksi johtamisperiaatteita

Työkaariajattelun näkökulmia voi liittää osaksi johtamisperiaatteita ja henkilöstösuunnitelmia tai kirjata työpaikan tarpeisiin sopiva työkaariohjelma. Tavoitteena on myös herättää jokainen meistä miettimään, miten huolehdimme omasta työkaarikunnostamme.

– Monilla työpaikoilla on tähän asti tunnistettu vain ikääntymiseen liittyvät haasteet. Niitä ei ole osattu kohdata järjestelmällisesti, puhumattakaan, että eri-ikäisyys työpaikalla olisi hyödynnetty voimavarana. Työkaarimallin tavoitteena on ottaa ikäohjelmat tai niiden elementit osaksi työpaikkojen hyviä johtamiskäytäntöjä, jotta työn tekeminen kaikissa ikävaiheissa sujuisi työntekijän näkökulmasta hyvin ja työnantajan näkökulmasta myös mahdollisimman tuottavasti, toteaa työkalun kehitysryhmän puheenjohtajaJan Schugk EK:sta.

– Ikäohjelmilla pidennetään tehokkaasti suomalaisten työuria. Eri-ikäisten työntekijöiden työhyvinvoinnin edistäminen on mahdollista yhdistää työn laadun ja tuottavuuden parantamiseen. Pienetkin investoinnit henkilöstöön tulevat korkojen kanssa takaisin jo muutaman vuoden kuluessa. Siksi työhyvinvointiin kannattaa satsata myös haastavassa taloustilanteessa, painottaa työkalun kehitysryhmän varapuheenjohtaja Riitta Työläjärvi STTK:sta.

Ponsse työurien jatkajana

Metsäkoneistaan tuttu Ponsse on hyvä esimerkki työpaikasta, jolle pitkien työurien tukeminen on talon tapa. Ponssella on useita työtehtäviä muokattu yksilön fyysisen tai henkisen työkyvyn tukemiseksi.

– Meillä on vahva tahto huolehtia henkilöstöstä. Yhtä tärkeää on, että toiminta on myös taloudellisesti järkevää. Oikea ihminen oikeassa työssä on tärkeää paitsi henkilölle itselleen myös yritykselle tuottavinta, kertoo Ponssen henkilöstöpäällikkö Eero Väänänen.

– Ikähaitari työn uudelleen järjestelyissä ulottuu aina 30-vuotiaasta 60-vuotiaaseen. Tärkeää on, että työntekijä on aktiivinen ja haluaa ottaa vastuun tulevaisuudestaan. Yhtälailla esimiehellä täytyy olla vahva ymmärrys mahdollisista ratkaisusuunnista, valmius toimia roolissaan ja hyvä yhteistyösuhde työterveyshuollon kanssa, tiivistää Ponssen työsuojelupäällikkö Tiina Lavinen onnistuneita työn uudelleen järjestelyitä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.