Puolustusvoimain komentaja on määrännyt upseereita uusiin tehtäviin 1. lokakuuta 2014 lukien. Eversti Heikki Taavitsainen on määrätty apulaiskomentajaksi Kainuun prikaatiin. Hän palvelee tällä hetkellä Maanpuolustuskorkeakoulun taktiikan laitoksen johtajana. 

Puolustusvoimauudistuksen yhteydessä puolustusvoimissa otetaan käyttöön maavoimien joukko-osaston apulaiskomentajan tehtävä. Vuoden 2015 alusta apulaiskomentajia on sijoitettu kuuden maavoimien joukko-osaston tehtäväkokoonpanoon. Sotilasläänien lakkauttamisen seurauksena joukko-osastojen tehtävät ja vastuut lisääntyvät. Apulaiskomentaja tukee joukko-osaston komentajaa tämän vastuulla olevan kokonaisuuden hoitamisessa. 

Eversti Taavitsainen on palvellut Maanpuolustuskorkeakoulun taktiikan laitoksen johtajana syyskuusta 2012. Aikaisemmin hän on palvellut muun muassa opettajana Maanpuolustuskorkeakoulussa, erityistehtävissä Porin prikaatissa, osastopäällikkönä KFOR kriisinhallintaoperaatiossa Kosovossa sekä apulaisosastopäällikkönä Pääesikunnassa. Hän on suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 1997 ja hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2012. 

Uudeksi johtajaksi Maanpuolustuskorkeakoulun taktiikan laitokseen on määrätty eversti Petteri Jouko. Hän palvelee tällä hetkellä Maanpuolustuskorkeakoulun sotahistorian laitoksen johtajana. Aikaisemmin hän on palvellut muun muassa opettajana Maanpuolustuskorkeakoululla, pataljoonan komentajana Kainuun prikaatissa, sektorijohtajana Pääesikunnassa sekä tutkijaupseerina Maanpuolustuskorkeakoululla. Hän on suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 1998 ja hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2013. 

Eversti Pertti Posti on määrätty Kadettikoulun johtajaksi Maanpuolustuskorkeakouluun. Hän palvelee tällä hetkellä suunnittelusektorin johtajana Pääesikunnan suunnitteluosastolla. Aikaisemmin hän on palvellut muun muassa apulaisosastojohtajana Maavoimien esikunnassa, Suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajana KFOR-kriisinhallintaoperaatiossa Kosovossa sekä Panssarikoulun johtajana Panssariprikaatissa. Hän on suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 1998 ja hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2011. 

Lisäksi puolustusvoimain komentaja on määrännyt seuraavat upseerit uusiin tehtäviin 1.10.2014 lukien: 

Komentaja Jyri Saanio on määrätty 7. Ohjuslaivueen komentajaksi Suomenlahden meripuolustusalueelle. Hän palvelee tällä hetkellä osastoesiupseerina 7. Ohjuslaivueella Suomenlahden meripuolustusalueella. 

Everstiluutnantti Ari Lehmuslehti on määrätty Kaartin pataljoonan komentajaksi Kaartin jääkärirykmenttiin. Hän palvelee tällä hetkellä osastoesiupseerina Pääesikunnan henkilöstöosastolla. 

Everstiluutnantti Vesa Nissinen aloitti tehtävässään Puolustusvoimain komentajan avustajana 1.9.2014 Pääesikunnan kanslialla. 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.