STMraportteja2014_20_valo

Sosiaali- ja terveysministeri Laura Räty kaipaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaille lisää vapautta valita itse hoitopaikkansa ja palveluntuottajansa 

Asiakkaiden valinnanvapautta terveyspalveluissa voitaisiin lisätä ottamalla käyttöön ns. raha seuraa asiakasta -malli lääkärin ja hoitajan vastaanottopalveluissa, todetaan Oulun kaupungissa tehdyssä tuoreessa selvityksessä. 

“Sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavarahoitusta pohtivan parlamentaarisen työryhmän on selvitettävä mahdollisuus ottaa käyttöön ns. raha seuraa asiakasta -malli Suomessa. Oulussa tehty tutkimus osoittaa että raha seuraa asiakasta -malli on varteenotettava vaihtoehto uudeksi sote-rahoitusmalliksi”, toteaa selvityksen julkistamistilaisuudessa 22.9. Oulun kaupungintalolla puhunut ministeri Räty. 

Raha seuraa asiakasta -mallissa asiakas ei voisi valita mitä tahansa tuottajaa julkisen järjestäjän kustannuksella eikä vaihtaa tuottajaa satunnaisesti toiseen. Malli kuitenkin antaisi asiakkaalle mahdollisuuden valita haluamansa palveluntuottaja hyväksyttyjen ja laatukriteerit täyttävien tuottajien joukosta. 

“Perustason palveluissa eri tuottajien on oltava tulevaisuudessa nykyistä enemmän rinnasteisia toisiinsa. Erikoistason palveluissa julkisen sektorin monopoli on usein perusteltu. Asiakkaiden vapaus valita itselleen paras palvelu tuottajasta riippumatta kehittäisi palvelukonsepteja ja palvelujen laatua. Myös kustannusten hallinta olisi helpompaa”, sanoi ministeri. 

Sosiaali- ja terveysministeri Laura Rädyn mukaan laajempaa valinnanvapautta tarvittaisiin myös sosiaalipalveluihin. 

“Sote-uudistuksessa tavoitellaan sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota, joten ihmisillä pitäisi olla mahdollisuus valita palveluntuottaja myös vaikkapa vanhustenhuollossa, vammaispalveluissa ja kuntoutuksessa. Tätä on tuettava rahoituksen ratkaisuilla”, ministeri Räty totesi. 

http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/-/view/1892175 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.