KOTIMAAN-BANNERI7-719

Pirkanmaan käräjäoikeus on 22.9.2014 tuominnut tamperelaisen rakennusliikkeen edustajan 30 päiväsakon eli 1.200 euron sekä espoolaisen rakennusalan elinkeinonharjoittajan 20 päiväsakon eli 460 euron sakkoihin työturvallisuusrikoksesta.

Käsiteltävänä oli syyskuussa 2012 Nokialla yksityisasunnossa tehty asbestipitoisten materiaalien purkutyö. Asunnossa oli ilmennyt sisäilmaongelmia ja sen vuoksi lattiamateriaalit piti purkaa pois ja korvata uusilla. Keittiössä oli aikoinaan käytetty mustaa asbestipitoista liimaa, joka purkutyön yhteydessä hiottiin pois. Liima oli epäilyttänyt elinkeinonharjoittajaa, joka oli ottanut yhteyttä rakennusliikkeen edustajaan asiasta. He kuitenkin päättivät jatkaa hiontaa. Asbestipöly levisi asuntoon ja porraskäytävään.

Työsuojeluviranomainen totesi, että hiontatyön tehneellä elinkeinonharjoittajalla ei ollut työturvallisuusmääräysten edellyttämää valtuutusta asbestinpurkutyöhön eikä purkutyössä käytetty hyväksyttäviä asbestinpurkumenetelmiä.

Käräjäoikeus totesi, että asbestipurkutyötä varten rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta on paikallistettava purettavassa kohteessa oleva asbesti, selvitettävä asbestin ja sitä sisältävien materiaalien laatu ja määrä sekä selvitettävä rakenteissa olevan asbestin ja sitä sisältävien materiaalien pölyävyys käsiteltäessä tai purettaessa. Ennen purkutyötä on varmistuttava siitä, ettei purettavissa rakenteissa ole asbestia tai huolehdittava siitä, että purkutyö tehdään asbestipurkutyönä.

Asbestikartoitus olisi käräjäoikeuden mukaan tullut tehdä ennen työhön ryhtymistä, eikä vasta siinä vaiheessa, jos asbestia olisi tullut töiden edetessä vastaan. Käräjäoikeus piti sangen epäuskottavana sitä, että rakennusalalla pitkään toimineet vastaajat olisivat perustellusti olleet tietämättömiä liiman tosiasiallisesta luonteesta. Käräjäoikeus katsoi, että he olivat tahallaan tai vähintään huolimattomuudestaan jatkaneet purkutöitä vielä senkin jälkeen, kun asbestia sisältävä bitumiliima oli havaittu.

Elinkeinonharjoittaja tuomittiin menettämään purkutyöstä saamansa lainvastainen hyöty 100 euroa.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.