KOTIMAAN-BANNERI7-719

Maavoimat järjestää puolustusvoimien vuoden 2014 suurimman kertausharjoituksen “WANAJA14:n” Länsi-Suomen alueella 6.-10.10. WANAJA14 -paikallispuolustusharjoituksessa harjoitellaan paikallisjoukkojen sodan ajan paikallisia suojaus- ja taistelutehtäviä. Harjoituksen painopiste muodostetaan Kanta-Hämeen alueelle. Harjoitukseen osallistuu noin 2000 sotilasta, joista reserviläisiä 1300. Harjoituksen johtaa Panssariprikaati. 

Paikallisjoukot perustetaan osana puolustusvoimauudistusta operatiivisten, alueellisten ja erikseen perustettavien joukkojen rinnalle. Paikallisjoukot ovat paikallisiin taistelu- ja puolustustehtäviin käytettäviä sodan ajan joukkoja. Poikkeusoloissa paikallisjoukot organisoidaan paikallispataljooniksi. 

Paikallisjoukkojen tehtäviä ovat mm. joukkojen perustaminen, alueen valvonta, kohteiden suojaaminen, erikoisjoukkojen vastainen toiminta, yhteistoiminta siviiliviranomaisten kanssa, vastatiedustelu sekä muiden joukkojen tukeminen ja paikallishuolto. Poikkeusoloissa paikallispuolustuksen johtaa Maavoimien komentaja johtoesikuntanaan Maavoimien esikunta. 

Paikallisjoukkoja voidaan käyttää normaalioloissa rajoitetusti muiden viranomaisten tukemiseen. Paikallisjoukkoihin sijoitetaan toiminta-alueen hyvin tuntevia reserviläisiä. Paikallisjoukkojen kouluttamisessa hyödynnetään laajasti vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen resursseja. 

WANAJA14 -harjoitukseen osallistuu joukkoja useista maavoimien joukko-osastoista sekä puolustusvoimien joukkoja kaikista eri puolustushaaroista ja pääesikunnan alaisista laitoksista. 

Harjoitus on suomalaisen yleisen asevelvollisuusjärjestelmän tuottamien reservien suurin harjoitus niukkojen säästövuosien jälkeen. 

Toiminnan tason palauttaminen vuonna 2015: Puolustusvoimat järjestää vuonna 2015 kertausharjoituksia 18 000 reserviläiselle, joista maavoimat noin 12 000 reserviläiselle. Puolustusvoimauudistuksen myötä reservin kertausharjoitukset, varusmiesten maastovuorokaudet, ampuma- ja taisteluharjoitukset, merivoimien alusvuorokaudet sekä ilmavoimien lentotunnit lisääntyvät merkittävästi palauttaen toiminnan ja harjoittelun tason noin vuoden 2010 tasolle. 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.