DSC02781

Kuva: Kerttu Vali

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien ennakkoraportin mukaan kuolemaan johtaneita kevyen liikenteen onnettomuuksia tapahtui tammi–elokuussa selvästi aiempaa enemmän. Moottoriajoneuvojen väliset onnettomuudet ovat sen sijaan vähentyneet.

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnille tuli tutkittaviksi tammi–elokuun välisenä aikana yhteensä 151 kuolemaan johtanutta liikenneonnettomuutta. Onnettomuuksista 110 oli moottoriajoneuvojen ja 41 kevyen liikenteen onnettomuuksia.

Liikenneonnettomuuksissa kuoli kaikkiaan 161 henkeä, mikä on 17 vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Kevyen liikenteen onnettomuuksissa menehtyi 18 jalankulkijaa ja 23 pyöräilijää. Viime vuoteen verrattuna jalankulkijoita menehtyi viisi ja pyöräilijöitä seitsemän enemmän.

Kevyen liikenteen osuus onnettomuuksista on merkittävä

Viimeaikaisen kehityksen vuoksi kevyen liikenteen onnettomuuksien merkitys korostuu. Niiden osuus on kasvanut jo miltei 30 prosenttiin kaikista kuolemaan johtaneista liikenneonnettomuuksista.

– Kokonaistilanne oli huono jo alkuvuodesta. Kevyen liikenteen kuolinonnettomuuksien lisääntymiseen liittyy myös satunnaisvaihtelua, mutta kehitys on silti mennyt selkeästi heikompaan suuntaan, Liikennevakuutuskeskuksen yhteyspäällikköTapio Koisaari toteaa.

– Muun muassa jo tiedossa oleva ja melko pitkään käsillä ollut ongelma on liikennesääntöjen rikkominen. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden tekemät rikkomukset katsotaan monesti vähäisiksi, mutta ne voivat ovat kohtalokkaita. Vielä keskeisempi rooli on havaintovirheillä, ja lähestyvän pimeän kauden aikaan ne korostuvat, Koisaari jatkaa.

Moottoriajoneuvojen väliset onnettomuudet vähenivät selvästi

Kuolemaan johtaneiden moottoriajoneuvo-onnettomuuksien kokonaislukumäärä on pienin viiteen vuoteen. Esimerkiksi moottoriajoneuvojen välisten yhteenajojen määrä on vähentynyt lähes puoleen huippuvuodesta 2012.

– Yleisin onnettomuustyyppi on suistumisonnettomuus. Niitä tapahtuu enemmän kuin esimerkiksi kohtaamisonnettomuuksia. Kuluvan vuoden suistumisonnettomuuksissa menehtyneiden lukumäärissä on mukana myös sairauskohtauksista johtuvat onnettomuudet, joita on jo lähes kolmasosa, Koisaari kertoo.

Myönteisintä kehitys on ollut 45–64-vuotiaiden kuljettajien ikäryhmässä. Tässä ikäluokassa onnettomuusmäärä tippui kolmanneksen edellisvuoden tasosta. Muissa ikäryhmissä ei sen sijaan ole havaittavissa merkittävää kehitystä suuntaan tai toiseen.

VALT Ennakkoraportti tammi-elokuu 2014(pdf)

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.