Kokonniemen sekä Länsirannan virkistysalueiden kehittäminen etenee loppuvuoden aikana, kun Kokonniemen alueelle valmistellaan masterplan, jossa vahvistetaan alueen kehittämisen keskeisimmät suuntaviivat.

Masterplanin valmistelu käynnistyi kickoff-seminaarissa tiistaina 23. syyskuuta Taidetehtaalla. Seminaarin oli kutsuttu Kokonniemen alueen yrittäjiä ja kiinteistönomistajia. Seminaarissa julkaistiin myös Länsirannan virkistys- ja ranta-alueita koskevan asukaskyselyn tulokset.

Kokonniemen masterplanin valmistelu ja asukaskysely ovat osa läntisen jokirannan asemakaavatyötä. Kaavatyön tavoitteena on turvata ranta-alueen säilyminen kaupunkilaisten vapaana virkistysalueena sekä osana veneilyn ja kevyen liikenteen verkostoa.

Laaja yhteistyö alueen yritysten ja kiinteistönomistajien kanssa

– Masterplan valmistellaan laajassa yhteistyössä alueen yritysten, kiinteistönomistajien ja muiden asiasta kiinnostuneiden kanssa. Työtä johtaa valtakunnallisestikin tunnettu professori Rainer Mahlamäki arkkitehtitoimistonsa kanssa, ja sen on tarkoitus valmistua vielä tämän vuoden puolella, kertoo kaupunkisuunnittelupäällikkö Eero Löytönen Porvoon kaupungilta.

– Kokonniemen alue on tärkeä virkistysalue kaupunkilaisille, ja sen kehittämisestä on esitetty paljon erilaisia näkemyksiä. Nyt on tarkoitus luoda hyvä ja innovatiivinen kehittämissuunnitelma alueelle.

Suunnitelmassa otetaan kantaa alueen maankäyttöön, rakentamiseen ja yhteyksiin. Masterplanin luonnos julkaistaan myöhemmin syksyllä, ja sen jälkeen kerätään vielä kommentteja alueen yrityksiltä ja muilta toimijoilta, asukkailta ja kaupungin yksiköiltä.

– Keskeinen kysymys on, kuinka jokirantaa voidaan kehittää monipuolisena virkistys- ja matkailualueena, jonne sijoittuu uusi vierasvenesatama sekä monipuolisia saaristoon ja veneilyyn liittyviä palveluita. Kuinka jokirannasta ja Kokonmäen alueesta luodaan toiminnallisesti ja visuaalisesti korkeatasoinen kokonaisuus, jonka toteuttamiseen on myös taloudelliset edellytykset? Löytönen pohtii.

Suosituinta ajanviettoa ovat puistot, käveleminen ja rantakahvilat

Kaupunki on jo selvittänyt asukkaiden toiveita Länsirannan virkistys- ja ranta-alueiden kehittämisestä nettikyselyllä vuoden 2013 loppupuolella. Kysely koski Porvoon joen läntistä rantaa, puistoja ja ulkoilumetsiä Kokonniemen, Näsinmäen ja vanhan sillan välillä.

Kyselyyn saatiin yli 400 vastausta. Lähes kaikki vastaajat ovat porvoolaisia, ja 70 prosenttia heistä asuu alle kolmen kilometrin säteellä Länsirannasta.

Kyselyn mukaan porvoolaiset haluavat hyödyntää monella eri tavalla Länsirannan virkistys- ja ranta-alueita. Mieluisinta on kuitenkin puistoista nauttiminen, kävely ja rantakahvilassa käyminen.

Lähes puolet vastaajista kävisi mielellään myös kioskilla nauttimassa jäätelöä ja virvokkeita tai lasillisella rantaravintolassa. Pyöräily, veneiden katsominen sekä lenkkeily rantaraitilla ja Kokonniemen metsissä ovat myös suosittuja ajanviettotapoja.

Mihin palvelurakennuksia?

Vastaajat kertoivat mielipiteensä myös siitä, mitkä paikat sopivat heidän mielestään palvelurakennuksille, jos rakennuksiin sijoittuisi esimerkiksi kioski, kahvila, ravintola, ulkoiluun ja vapaa-ajan viettoon tai matkailuun liittyviä palveluita ja osittain myös myymälätiloja.

Vastaajien mielipiteet jakautuivat laajasti. Sopivimpina paikkoina palvelurakentamiselle pidetään Wiléniuksen telakan pohjoispuolta, Kokonmäen laskettelukeskuksen ympäristöä, Aleksanterinkadun sillan pohjoispuolta ja Näsin kartanon pihapiiriä. Palvelurakentamista vastustetaan myös vähiten näissä paikoissa.

Eniten mielipiteitä jakava paikka on vanha kivijalka joen varressa Mannerheiminkadun sillan pohjoispuolella. Tähän paikkaan palvelurakennusta toivovien määrä on yhtä suuri kuin palvelurakennusta vastustavien määrä. Mielipiteet jakaantuivat myös Kokonniemen laen ja Laamanninkadun päätteen kohdalla. Vähiten palvelurakennuksille sopivina paikkoina vastaajat pitävät entisen puhdistamon kohtaa ja seurakunnan toimistojen taustaa Näsinmäellä. Paikalla on nykyisin kasvihuone ja vanhoja asuinrakennuksia.

Vastaajat ideoivat lisäksi toimintaa Näsin kartanoon ja Näsinmäen rantaan vanhan sillan viereen. Kolmasosa vastaajista haluaisi molempiin paikkoihin kahvilan, ravintolan tai kioskin. Näsin kartanoon toivottiin lisäksi taidekeskusta, kulttuuritiloja, museota tai galleriaa ja Näsinmäen rantaan matkailijoiden palveluita ja wc:tä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.