2c0a412e450652b

Hätäkeskuslaitos on tänään luovuttanut sisäministeriölle esityksensä kesäkuussa annettuun suunnittelumääräykseen, jonka mukaan hallituksen kehyspäätöksen edellyttämää toiminnan tehostamista etsitään toimitilakustannuksia ja toimipaikkaverkostoa karsimalla hallinnosta.

Samanaikaisesti Hätäkeskuslaitos hakee säästöjä myös hallinto- ja tukihenkilöstön henkilötyövuosimäärän 20 % vähentämisellä vuoteen 2016 mennessä sekä organisoimalla toimintaa nykyistä tuloksellisemmaksi.

Hätäkeskuslaitos on tarkastellut esityksensä pohjaksi vaihtoehtoja hajautetun hallinnon keskittämiselle ja siitä saavutettaviin hyötyihin. Toimipaikkaselvityksessä huomioitiin toiminnalliset ja taloudelliset perusteet, henkilöstöön liittyvät vaikutukset sekä alueelliset vaikutukset. Esitys vaikuttaa yhteensä 36 vakinaiseen virkamieheen.

Hätäkeskuslaitos esittää sisäministeriölle, että sen ohjaus- ja ennakointiosastoon kuuluva esikuntatoimintoja hoitava yksikkö sijoitetaan Poriin hätäkeskuksen tiloihin 1.6.2015 lukien. Samassa yhteydessä luovutaan hallinto- ja tukihenkilöstön nykyisistä Porin toimitiloista.

Ennen kuin Hätäkeskuslaitoksen johtaja päättää muiden yksiköiden sijoituspaikoista, pyytää Hätäkeskuslaitos sisäministeriöltä kannanottoa muiden yksiköiden sijoittumisesta. Kantaa muodostettaessa Hätäkeskuslaitos toivoo sisäministeriön huomioivan suunnitellun hallinto- ja tukihenkilöstön määrän vähentämisen, toimipaikka-asiassa tehdyn selvityksen sekä tulevien vuosien määrärahojen vähenemisen ja toimitilasäästövelvoitteet.

– Lähtökohtanamme on, että säästöjä haetaan ensisijaisesti muualta kuin henkilöstöstä. Asia on kokonaisuudessaan haasteellinen ja vaikea keskushallinnossa työskentelevälle henkilöstöllemme. Olemme käsitelleet tätä asiaa ennen esityksen tekemistä YT-elimissämme ja huomioineet siellä esiin tuodut henkilöstön näkökulmat. Esityksessämme olemme pyrkineet huomiomaan mahdollisimman hyvin myös tulevien vuosien merkittävästi vähenevät määrärahat sekä Hätäkeskuslaitokselle osoitetut toimitilasäästövelvoitteet, toteaa ohjauksesta ja ennakoinnista vastaava johtaja Teemu Hassinen.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.