eloranta_jarkko_latauskuva

Ammattiliitto JHL:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta

Hoivatöistä on tulossa matalapalkkareservaatti, varoittaa ammattiliitto JHL:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta.

Merkkejä siitä alkaa olla runsaasti, hän totesi vieraillessaan keskiviikkona Kouvolassa.

– Hoiva-alan palkat ovat jo valmiiksi pieniä. Kokoaikaisesta työstä saa tyypillisesti reippaasti alle 2 000 euroa kuukaudessa.

– Julkisten palvelujen ulkoistaminen, huonompia työehtoja suosiva kilpailutus ja työntekijöiden patistaminen vastentahtoiseen yrittäjyyteen laskevat palkkoja entisestään.

Eloranta kehottaa päättäjiä miettimään, mitä tällainen kehitys tekee tasa-arvolle, ja erityisesti naisten työmarkkina-asemalle.

– Vaarana on naisten pako työmarkkinoilta. Jos työstä ei saa kunnon toimeentuloa, ja perheen muut tulot riittävät, houkutus jättäytyä pois töistä voi olla suuri.

Painetta jäädä pois töistä lisää se, että yhä useampi joutuu ottamaan hoivavastuuta läheisistään, etenkin vanhuksista. Vanhusten määrä on kovassa kasvussa, ja poliitikot haluavat siirtää entistä enemmän vastuuta heidän hoivastaan omaisille. Moni vastuunkantaja onkin sitten 50-60-vuotias nainen, joka on pienpalkkatyössä.

– Jos työelämä ei palkitse taloudellisesti, voi tuntua järkevältä ja arkea helpottavalta jäädä pois. Puolison tulot, työttömyyskorvaus tai omaishoidon tuki voivat mahdollistaa sen verran taloudellista turvaa, että palkkatyö uskalletaan jättää.

Jos huonoon palkkaan lisätään vielä säästöistä, henkilöstöleikkauksista ja niin sanotusta tehostamisesta johtuva työolojen heikkeneminen, kiusaus vain kasvaa.

– Silloin ollaan pulassa. Huomaavatko päättäjät, että he ovat virittämässä aikapommia?

– Hoiva- ja hoitopalvelujen tarve on kasvussa, ja pätevästä henkilöstöstä on jo nyt paikoin pulaa.

Jos aikapommi laukeaa, se vahingoittaa paitsi yhteiskuntaa, myös työstä pois jättäytyneitä naisia. Työurat eivät pitene toivotusti ja eläkeläisköyhyys lisääntyy.

Pommi voidaan purkaa huolehtimalla siitä, ettei hoiva-alojen palkkojen ja työehtojen suhteellinen asema heikkene. Tässä on kaksi pääraidetta, Eloranta kiteyttää.

– Julkisten palvelujen ideologinen ulkoistaminen pitää lopettaa. Silloin kun palveluja on tarpeen kilpailuttaa, pitää estää keinottelu halvemmilla työehtosopimuksilla.

– Työehtosopimusneuvotteluissa on katsottava, ettei naisvaltaisten alojen jälkeenjääneisyys kasva. Tässä roolinsa on myös samapalkkaohjelmalla, joka ei viime vuosina ole valitettavasti juuri edennyt.

Sellaista ajattelua pitää karttaa kuin ruttoa, että hoivatyö olisi jo lähtökohtaisesti vähempiarvoista kuin muu työ ja siksi luonnostaan pienpalkkaista.

– Hoiva on olennainen osa talouttamme. Eivät pyörät pyöri, jos hoiva ei suju.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi