kirjasto-kuvaaja-raimo-suomela-kesa2014

Lappeenrannan pääkirjastossa kesän 2014 aikana tehtyjen tutkimusten, havaintojen ja tutkittujen lähtötietojen sekä alkuperäisten piirustusten perusteella voidaan olettaa, että kirjaston kantaviin kattorakenteisiin ja kattopalkeissa sijaitseviin Sigma Oval -jänneteräksiin ei kohdistu akuuttia vaurioitumisriskiä. Kattorakenteiden tutkimukset suoritti Vahanen Suunnittelupalvelut Oy Lappeenrannan kaupungin tilakeskuksen toimeksiannosta.

Pääkirjaston katossa on ristiinjännitetty rakenne, joka antaa varmuutta rakenteen kantavuudelle, vaikka jänneteräksissä tapahtuisikin paikallisesti pintakorroosiota tai vetyhaurastumista. Tutkimusten aikana rakenneosissa ei havaittu sellaisia silminnähtäviä tai tutkimusten avulla selville saatuja vaurioita, jotka antaisivat syytä olettaa jännitettyjen ja kantavien rakenteiden kantavuuden vaarantuneen vuosien kuluessa.

Tutkimuksissa jänneterästen ankkurointien todettiin olevan asianmukaisesti suojattuja, eikä kirjaston kantavien kattorakenteiden pettämistä ankkurointien vaurioitumisen johdosta ole syytä epäillä. Tutkimusten perusteella voidaankin todeta, että jo kirjaston rakennusaikana on osattu varautua jänneterästen ankkurointien suojauksiin. Jänneterästen ankkuroinnit on valettu rakenteiden sisään tai ne on suojattu asianmukaisesti betonivaluilla.

Kirjaston jännitetyissä kattopalkeissa on havaittavissa jossain määrin vähäistä hiushalkeilua, joka johtuu rakenteiden normaalista kuormittumisesta vuosien kuluessa. Jännitettyjen kattopalkkien hiushalkeilu ei aiheuta suuria riskejä palkeissa sijaitseville jänneteräksille.

Kattopalkkien ulkopinnoissa ja niiden ontoissa kotelotiloissa todettiin hyvin paikallisesti merkkejä vanhoista vesikaton vesivuodoista, jotka voisivat olla haitallisia kattopalkkien rakenteissa sijaitseville jänneteräksille. Jänneteräksiä suojaa kuitenkin kattopalkkien tiivis betoni ja jänneteräsniput sijaitsevat omissa erillisissä suojakoteloissaan. Suojakotelot on injektoitu täyteen injektointilaastia, joka antaa jänneteräksille lisäsuojaa ulkoisia kosteuslähteitä vastaan.

Kirjaston vesikaton ja vesikatteen kunnossapysyminen on kattorakenteiden kantavuudelle ensiarvoisen tärkeää. Kirjaston yläpohjatilassa ei havaittu tuoreita vesivuotoja tutkimusten aikana. Kirjaston vesikatto ja yläpohjarakenteet tulee tarkastaa säännöllisin väliajoin, jotta mahdolliset vesikattovuodot pystytään havaitsemaan ajoissa ja syntyvät vauriot voidaan korjata seurausvaikutuksineen ensi tilassa.

Lappeenrannan kaupunki sai ympäristöministeriöltä keväällä 2014 kirjeen, jossa kerrottiin, että maakuntakirjasto kuuluu rakennuksiin, joissa on mahdollisesti käytetty samanlaista murtumille altista jännebetonirakennetta kuin Jyväskylässä vuonna 2012 sortuneessa vesitornissa.

Tämän jälkeen käynnistetyissä Lappeenrannan pääkirjaston kattorakenteiden tutkimuksissa pyrittiin saamaan selville kattorakenteiden jänneterästen ankkurointipisteiden nykykunto ja riskit ankkurointien ja jänneterästen mahdolliselle vaurioitumiselle. Tutkimusten yhteydessä kartoitettiin kattorakenteissa näkyviä vaurioita ja selvitettiin vuosien kuluessa syntyneiden rasitusten vaikutuksia kattorakenteille. Lisäksi tutkimuksissa selvitettiin kirjaston vesikaton ja yläpohjan kuntoa olennaisena osana kirjaston kattorakenteiden vaurioitumisriskien analysoinnissa.

 Lappeenrannan pääkirjasto sijaitsee kaupungin keskustassa Valtakadulla. Arkkitehti Erkki Pasasen suunnittelema rakennus valmistui vuonna 1974, joten se täyttää tänä vuonna 40 vuotta.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.