Sisäministeri Päivi Räsänen ehdottaa Suojelupoliisin hallinnollisen aseman muuttamista. Suojelupoliisin hallinnollista asemaa ja tehtäviä pohtinut työryhmä luovutti tänään raporttinsa sisäministerille. Sisäministeri Räsänen totesi tiedotustilaisuudessa, että hän käynnistää lainsäädäntöhankkeen, jossa Suojelupoliisi siirrettäisiin sisäministeriön alaisuuteen. Suojelupoliisi säilyisi poliisiyksikkönä eikä siitä muodostettaisi siviilitiedusteluviranomaista. 

– Työryhmä tarkasteli neljää eri mallia Suojelupoliisin hallinnollisen aseman järjestämiseksi. Pohdittuani vaihtoehtoja katson, että Suojelupoliisi sisäministeriön alaisena poliisiyksikkönä olisi nykytilanteessa toimivin ratkaisu. Muissa vertailumaissa on päädytty samankaltaiseen hallinnolliseen ratkaisuun. 

Ministeri Räsänen korostaa, että Suojelupoliisin toimintaympäristö on muuttunut ja kansainvälistynyt. 

– Suojelupoliisin toiminta on eriytynyt muusta poliisista edelleen. Lisäksi Suojelupoliisin suorat yhteistyö- ja raportointisuhteet turvallisuuspoliittisiin päättäjiin ovat merkittävä ero muuhun poliisiin nähden. Suojelupoliisin yhteiskunnallinen vaikuttavuus on suuri. Suojelupoliisin aseman tuleekin olla sellainen, että se tukee tätä tehtävää, ministeri totesi. 

Ministeri Räsänen aikoo myös viedä eteenpäin työryhmän ehdotuksen mekanismista, jolla Suojelupoliisille asetetaan vuosittaiset tiedonhankintaprioriteetit sisäministeriön johdolla. Ne käsiteltäisiin ulko- ja turvallisuuspoliittisessa ministerivaliokunnassa ja niistä annettaisiin selvitys eduskunnan valiokunnille. 

– Nämä muutokset vahvistaisivat Suojelupoliisin mahdollisuuksia tuottaa tietoa päätöksentekoa varten ja lisäisivät budjettiohjauksen läpinäkyvyyttä, ministeri painotti. 

– Suojelupoliisin uusille tiedustelullisille toimivaltuuksille on perusteltu tarve. Niiden lisäämisen osalta en vielä kuitenkaan ehdota etenemistä. Puolustusministeriön johdolla selvitetään turvallisuusviranomaisten tiedonhankintaa koskevan lainsäädännön kehittämistä. Tässä selvitystyössä tulee ottaa huomioon myös Suojelupoliisin lakisääteisiin tehtäviin liittyvät tiedonsaantitarpeet. Asiaan palataan, kun tämän työryhmän työ on valmis, ministeri linjasi. 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.