Rovaniemen suurhäiriöharjoitus testasi sähköyhtiöiden ja viranomaisten yhteistyötä sähkönpalautuksessa .

Sähköyhtiöiden ja viranomaisten yhteistyössä järjestämässä VALVE 2014 -häiriöharjoituksessa (Valot verkkoon 2014) harjoiteltiin kansallista sähkönpalautusta suurhäiriötilanteessa. Harjoitus pidettiin illalla Rovaniemellä ja sen ympäryskunnissa, ja siinä testattiin kansallista sähkönpalautusta koko Suomea koskevassa sähkökatkossa. Harjoituksella haluttiin varmistaa, että sähköjen palautus onnistuu tarvittaessa Pohjois-Suomen vesivoimalla, jos naapuriapuna Ruotsista saatavaa ns. siemensähköä ei olisi saatavilla. Harjoituksen aikarajoituksesta johtuen sähköt palautettiin ennakkosuunnitelmista poiketen purkamalla suunniteltu saareke ja liittämällä Rovaniemen alue kantaverkkoon.

Harjoituksen toteuttaminen edellytti Rovaniemen alueella sähköntoimitukseen lyhyitä katkoksia, joiden kestot olivat alkuperäisten suunnitelmien mukaan 15-45 minuuttia. Sähkökatkoksia toteutettiin illansuussa Tervolan ja Muurolan alueilla klo 18.00 alkaen ja Rovaniemellä klo 21.15 alkaen. Alueille saatiin sähköt palautettua viimeistään kello 22.25. Pisimmät sähkökatkokset kestivät reilun tunnin. Katkojen vaikutusalueella oli kaiken kaikkiaan vajaa 30 000 taloutta. Harjoituksesta oli rajattu pois tärkeitä kohteita, mm. Lapin keskussairaala ja terveysasemia.

Harjoitus toi esiin kehittämistarpeita

Harjoituksessa varmistettiin, että koko Suomea koskevassa sähkökatkossa sähköjen palautus onnistuu Pohjois-Suomen vesivoiman avulla. Harjoitus alkoi kuvitteellisella laajalla kantaverkon häiriöllä. Tämän jälkeen Rovaniemen alueelta sähkönjakelu katkaistiin. Sähköjen katkeamisen jälkeen sähköyhtiöt toimivat häiriöohjeiden mukaisesti ja palauttivat yhteistoimin sähköt käyttöön. Harjoituksessa testattiin häiriöohjeistusta käytännössä sekä sähkö- ja voimayhtiöiden välistä johtamisjärjestelyä ja yhteistyötä. Harjoituksessa testattiin lisäksi sähkönsiirtoverkon kokoamisessa tarvittavien kytkentöjen tekemistä sekä voimalaitosten toimivuutta verkon kokoamisessa.

Tekniset ongelmat viivästyttivät kuitenkin suunnitellun mukaista sähkönpalautusta. Harjoituksen ennakkoon sovituista aikarajoista johtuen sähkön palautus paikallisella vesivoimalla keskeytettiin ja sähköt palautettiin liittämällä Rovaniemi takaisin kantaverkkoon varasuunnitelman mukaisesti.

– Meillä oli harjoituksen aikana muutamia teknisiä ongelmia, jotka pitkittivät sähköjen palautusta. Harjoituksen kestolle oli asetettu määräaika ja kun tämä täyttyi, päätettiin harjoitus keskeyttää, kertoo johtaja Reima Päivinen Fingrid Oyj:stä.

Päivinen toteaa, että harjoitus oli erittäin onnistunut. Harjoituksesta saatiin paljon tietoa, joiden pohjalta voidaan kehittää toimintaa.

Myös Rovaniemen kaupungille ja alueen viranomaisille harjoitus antoi tärkeää tietoa siitä, millaiset valmiudet alueen toimijoilla oli varautua sähkönjakelun suurhäiriöön.

Suurhäiriöön voidaan varautua, jos suurhäiriötä pidetään mahdollisena. Suurhäiriövalmiuden ylläpito edellyttää, että toimintaa päästään harjoittelemaan riittävän usein yhdessä eri tahojen kanssa. Myös asukkaiden on tiedostettava pitkäkestoisenkin sähkökatkon mahdollisuus.

Harjoitukseen osallistuivat Huoltovarmuuskeskus, voimatalouspooli, Fingrid Oyj, Fortum Power & Heat Oy, Kemijoki Oy, Rovakaira Oy, Rovaniemen Energia Oy, Rovaniemen Verkko Oy ja Tenergia Oy.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.