500px-Tampere.vaakuna.svg

Tampereen kaupungin terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta hyväksyi kokouksessaan 25.9. 2014 oman esityksensä vuoden 2015 vuosisuunnitelmaksi. Sen mukaan kaupunki käyttää ensi vuonna terveyttä ja toimintakykyä edistäviin palveluihin noin 510 miljoonaa euroa. Siitä yli puolet eli lähes 270 miljoonaa euroa menee sairaalapalveluihin. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin osuus sairaalapalvelujen menoista on noin 195 miljoonaa euroa.

Tampereen kaupungilla ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirillä on meneillään useita hankkeita toimintojen keskittämisestä yhteen yksikköön tai niiden siirtämisestä Taysistä Hatanpään sairaalan tai kaupungin terveysasemien vastuulle. Selvitettävinä ovat muun muassa urologiakeskuksen perustaminen, rintasyöpien hoidon keskittäminen ja kuvantamistoimintojen yhdistäminen. Päätöksiä odotetaan ensi vuonna.

Jo vuoden 2015 aikana Taysin sukupuolitautien poliklinikka yhdistyy kaupungin omaan klinikkaan ja inkontinenssipotilaiden fysioterapia siirtyy Taysista kaupungin omiin yksiköihin.

Kaupunki on myös laatimassa suunnitelmaa pienten hammashoitoloiden yhdistämisestä isompiin yksiköihin. Ensi vuoden alusta vain satunnaisesti käytössä olleet pienet Raholan, Kissanmaan ja Liisanpuiston hammashoitolat suljetaan ja Pispan hammashoitolan palvelut siirtyvät Tipotien sosiaali- ja terveysasemalle.

Tampereen terveyspalveluissa on tarkoitus ottaa ensi vuonna käyttöön tietyille potilasryhmille suunnattu verkkotunnuksilla toimiva sähköinen ajanvaraus. Samalla kartoitetaan myös muita sähköisiä palveluja, joilla kaupunki voi lisätä asiakkaiden ja terveydenhuollon työntekijöiden keskinäistä yhteydenpitoa.

Vammaispalveluissa otetaan käyttöön sähköinen hakemus, jolla asiakas voi hakea vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja taloudellisia tukitoimia.

Kaupunki jatkaa tänä syksynä aloittamiaan terveysneuvontapäiviä. Päiviä järjestetään parina päivänä viikossa eri puolilla kaupunkia ja sieltä saa terveydenhoitajan apua ja neuvontaa erilaisiin terveyttä koskeviin asioihin. Ensi vuonna arvioidaan toiminnan tulokset ja päätetään jatkosta.

Ensi vuoden kesäkuun alussa Sarviksella Hatanpäällä aloittaa uusi päihde- ja mielenterveyspalvelujen toimipiste, johon on suunnitteilla A-klinikkasäätiön A-klinikkaa ja päiväosastoa korvaavat palvelut. Kyse on matalan kynnyksen paikasta, jonka asiakkaaksi voi tulla myös mielenterveysongelmista kärsivä potilas.

Vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun järjestämisessä laajennetaan palvelusetelin käyttöä ja vaikeavammaisten kuljetuksia yhdistetään palvelulinjaliikenteeseen. Kehitysvammaisille pyritään saamaan lisää perhehoitopaikkoja.

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta liitti yksimielisesti päätökseensä ponnen, jossa pitää uhkana, että kaupunginhallituksen antamaan talousarviokehykseen valmisteltu talousarvio ei vastaa todellisuutta vuonna 2015 toteutuvien menojen osalta.

Lisäksi lautakunta päätti selvittää sosiaalisen tuen käyttöönottoa Tampereella ensi vuoden aikana.

Vuosisuunnitelmaesitys on osa kaupungin ensi vuoden talousarvion valmistelua. Kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta marraskuussa.

Talousarviovalmistelua on esitelty kuntalaisille Alue-Alvarien yhteistilaisuudessa sekä kunkin Alue-Alvarin omassa kokouksessa. Talousarviovalmistelu ja siihen liittyvät kysymykset ovat olleet elokuussa kommentoitavana Valmistelufoorumi Valmassa.

 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.