Valtioneuvosto teki 25.9.2014 kielteisen periaatepäätöksen Teollisuuden Voima Oyj:n hakemuksesta pidentää OL4-ydinvoimalaitosyksikön periaatepäätöksen voimassaolon määräaikaa. 

Hallitus totesi äänestyksen jälkeen, että uuden määräajan asettaminen OL4-laitosyksikön rakentamisluvan hakemiselle ei ole yhteiskunnan kokonaisedun mukaista. Äänestyksessä kielteistä päätöstä tuki 10 ministeriä ja sitä vastusti 3 ministeriä. 

TVO toimitti keväällä työ- ja elinkeinoministeriöön hakemuksen vuonna 2010 saamansa periaatepäätöksen täydentämisestä. Siinä yhtiö pyysi hallitusta asettamaan uuden määräajan Olkiluoto 4 -ydinvoimalaitosyksikön rakentamisluvan hakemiselle. TVO:n mukaan OL4-hankkeen viivästyminen johtuu siitä, ettei Olkiluoto 3 -laitosyksikköä ole saatu sähköntuotantoon suunnitellusti. 

OL3-hankkeeseen liittyvien epävarmuuksien vuoksi on mahdotonta luotettavasti arvioida pystyisikö TVO etenemään OL4-hankkeessaan rakentamisluvan jättämiseen asti uudenkaan määräajan puitteissa. Myöskään TVO:n hallitus ei ole selvityksissään ilmoittanut sitoutuvansa investointiin pyydetyssä määräajassa. 

Voimassa olevalla periaatepäätöksellä on merkittävä vaikutus sähkömarkkinoiden toimintaan ja alan kilpailuun. Työ- ja elinkeinoministeriön näkemyksen mukaan yksi alan toimija ei voi pitää hallussaan periaatepäätöstä yli viiden vuoden määräajan hankkeessa, jonka etenemiseen liittyy merkittäviä epävarmuuksia. 

Yhtiön vuonna 2010 saaman periaatepäätöksen mukaan sen tulee toimittaa valtioneuvostolle laitostaan koskeva rakentamislupahakemus 30.6.2015 mennessä. Periaatepäätös raukeaa, jos näin ei tapahdu. 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.