man-and-woman-bathroom-signs

Miehillä ja naisilla on erilaiset toivomukset koskien seksikumppanien ikää ja naisten toivomukset toteutuvat paremmin kuin miesten. Erot ovat kuitenkin selvästi pienemmät todellisia seksikumppaneita koskien. Åbo Akademin psykologian ja logopedian laitoksen psykologian oppiaineen tutkijoiden mukaan tulokset selittävät sen, että seksikumppaneiden valinnassa naiset ohjaavat markkinoita. 

Evoluutioteorian pohjalta tutkijat arvioivat, että koska naiset ovat valikoivampia kuin miehet seksuaalisessa käyttäytymisessään, harrastavat miehet naisia epätodennäköisemmin seksiä ideaalikumppaneidensa kanssa. 

Tutkiakseen näitä seksikumppaneita koskevia ikätoiveita keräsivät tutkijat vastauksia väestöpohjaisesta yli 12 000 henkilön otoksesta ja saivat tulokseksi, että naiset ovat keskimäärin kiinnostuneita itsensä kanssa suhteellisen samanikäisistä tai hieman vanhemmista miehistä ja että tämä tulos on sama kaikenikäis ten naisten kohdalla. Miehillä taas on taipumus olla seksuaalisesti kiinnostuneita noin 25-vuotiaista naisista. Tämä tulos on näkyvissä sekä tätä nuoremmilla että vanhemmilla miehillä. Alle 20-vuotiaat miehet ovat kiinnostuneita itseään vanhemmista naisista ja yli 30-vuotiaat miehet itseään nuoremmista naisista. Syy sille, että miesten seksuaalinen mielenkiinto kohdistuu noin 25-vuotiaisiin naisiin on se, että tämän ikäiset naiset ovat kaikkein hedelmällisimpiä. Tämä tarkoittaa, että evoluution aikana miehillä, jotka ovat harrastaneet seksiä tämän ikäisten naisten kanssa, on ollut enemmän lapsia kuin miehillä, jotka ovat harrastaneet seksiä muunikäisten naisten kanssa. Tutkimus osoittaa että evoluutio, mitä tulee seksuaalisuuteen, on suosinut erilaisuuksia naisen ja miehen psykologian välillä.   

Tutkimus keskittyi pelkästään heteroseksuaaliseen mielenkiintoon ja seksuaaliseen kanssakäymiseen. Seuraavaksi tutkijat aikovat selvittää, onko tulos sama ei-heteroseksuaalisilla. 

Tutkimus on osa Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimiusprojektia ”Parent-Child Incest: Experimental Tests of Evolutionary Mechanisms”. Projekti toteutetaan ajalla 1.9.2012– 31.8.2015 (projektinumero: 260298). 

Nettijulkaisu on luettavissa osoitteessa: 
http://authors.elsevier.com/sd/article/S1090513814001111 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.