rachel-wood-mittaa-magnetometrilla-peltoaluetta

Rachel Wood mittaa magnetometrillä. Kuva: Satu Koivisto, Museovirasto

Museoviraston koekaivausryhmä teki yhteistyössä Yorkin yliopiston arkeologien kanssa 15.–17. syyskuuta poikkeuksellisia tutkimuksia Janakkalassa viime syksynä löydetyn ns. miekkamiehen ruumishaudan ympäristössä.  Tutkimuksia tehtiin kajoamatta maahan tai muinaisjäännökseen. Maaperän magneettisuutta mitattiin magnetometrillä ja saadut tulokset olivat kiinnostavia. Haudan ympäristöstä löytyi monenlaisia ja -ikäisiä jälkiä ihmisen toiminnasta.

Geofysikaalisten mittausten alustavien analyysien perusteella pellon pinnan alapuolella on useita ihmistoiminnan jälkiä, joista osa saattaa viitata muinaiseen hauta-alueeseen ja jopa vanhaan asutukseen. Jotkut jäljistä saattavat myös viitata eri-ikäisiin vanhoihin teihin ja peltoihin. Myös nykypäivän toiminnot, esimerkiksi hiekkakuopan reunat ja salaojat näkyvät mittauksissa. 

Museovirastossa odotetaan vielä Yorkin yliopiston arkeologien tarkempien mittausanalyysien valmistumista. Niiden pohjalta on mahdollista tehdä tarkistuskaivauksia muutamissa mielenkiintoisissa kohdissa, jotta voidaan varmistua siitä mitä mittauspisteiden kohdalla syvemmällä maassa on.

Tutkimusten aikana testattiin myös erilaisia laitteita mm. pulssi-induktio -metallinpaljastinta ja vertailtiin niiden antamia signaaleja magnetometrimittauksiin. 

Janakkalan ”miekkamiehen” haudan alueen tutkiminen on tarpeellista muinaisjäännösalueen laajuuden selvittämiseksi ja kohteen suojelemiseksi. Jos geofysikaalisten mittausten tulokset osoittautuvat luotettaviksi, voidaan menetelmää käyttää monissa muissakin muinaisjäännöskohteissa. 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.