Vammaisten tulkkauspalveluiden käyttäjämäärä nousee tasaisesti.

Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksen yhteydessä toimiva Kelan välityskeskus hoitaa keskitetysti kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten asiakkaidensa tulkkitilaukset ja tulkkien välitystoiminnan. Välityskeskus aloitti toimintansa vuoden 2014 alussa, ja elokuun loppuun mennessä tulkkitilausten määrä on ollut keskimäärin 7900 tilausta kuukaudessa.

– Asiakkaat käyttävät tulkkauspalvelua monipuolisesti erilaisiin tilanteisiin, kuten työssä käymiseen, opiskeluun, asioimiseen, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja harrastamiseen. Olemme pystyneet välittämään tulkin 95 prosenttiin kaikista tilauksista. Asiakkaat hyödyntävät hyvin myös eri asiointikanavia sekä laajoja palveluaikojamme, kertoo Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksen johtaja Sari Paloposki.

Tulkkauspalveluihin oikeutettujen asiakkaiden määrä on neljässä vuodessa kasvanut noin 30 %. Tulkkauspalveluja käyttää tällä hetkellä yli 5 400 asiakasta. Erityisesti puhevammaisten asiakkaiden määrä on lisääntynyt. Asiakaskunnassa on kuitenkin edelleen henkilöitä, jotka eivät käytä tulkkauspalvelua, vaikka heillä olisi siihen oikeus. Myös nämä asiakkaat pyritään saamaan palvelun aktiivisiksi käyttäjiksi. Vuoden 2014 alusta lähtien asiakkailla on ollut myös mahdollisuus tulkin käytön perehdytykseen, jota Kelan välityskeskus koordinoi.

Etätulkkaus lisääntyy

Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksessa ryhdyttiin tuottamaan tämän vuoden alussa myös kuulovammaisten etätulkkausta. Palvelua tarjotaan sovittuina päivystysaikoina sekä ajanvarauksella tapahtuvana etätulkkauksena. Palveluaikojen laajentuminen on lisännyt käyttäjämääriä tasaisesti. Tuoreimman asiakaskyselyn mukaan jopa 90 prosenttia kyselyyn vastanneista suosittelee palvelua muille asiakkaille.

Käyttäjät tyytyväisiä kuvayhteyspalveluun

Vammaisten tulkkauspalvelukeskus on tarjonnut keväästä lähtien uutta asiointikanavaa, jossa käytetään kuvayhteyttä. Asiakkaat voivat ottaa omalta tietokoneeltaan kuvayhteyden tulkkauspalvelukeskukseen osoitteessa www.kela.fi/kuvayhteys .

Kela on saanut uudesta palvelusta hyvää palautetta. Kuvayhteyttä pidetään helppona, vaivattomana ja nopeana tapana tilata tulkki. Kuvayhteys on toiminut hyvin, ja kuvan laatu on saanut asiakkailta kiitosta. Asiakkaat ovat kokeneet erittäin myönteiseksi myös palvelun henkilökohtaisuuden, kun he voivat olla suoraan yhteydessä Kelan välityskeskuksen asiakaspalvelijaan omalla kommunikaatiotavallaan.

Lisätietoja asiakkaille:
Verkossa

http://www.kela.fi/vammaisten-tulkkauspalvelut

http://www.kela.fi/kelan-valityskeskus

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi