ann-selin-500x333

Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Ann Selin

Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Ann Selin pitää syntynyttä eläkeratkaisua lähtökohtaisesti tyydyttävänä. Ratkaisun kipein kohta on eläkeiän nousu, mutta Selin arvioi, ettei nykyisten kestävyysvaje- ja elinaikaennusteiden valossa ratkaisua olisi missään nimessä syntynyt ilman vanhuuseläkeiän asteittaista nousua.

Selin arvioi, että palvelualojen työntekijöiden näkökulmasta suurimmat parannukset ovat lähes kaikkien eläketasojen nouseminen sekä eläkkeen kertyminen käytännössä koko työuran ajalta, kun kertymä alkaa jo 17 vuoden iästä.

– Palvelualoilla työt aloitetaan usein jo hyvin nuorena ja nyt kertymä on oikeudenmukainen työntekijän iästä riippumatta. Koko työuralta kertyy eläkettä 1,5 % ja koko palkasta ilman työeläkemaksuvähennyksiä, joten mitä nuoremmasta työntekijästä on kyse, sitä enemmän ehtii nyt hyötyä uudistuksesta, kuvaa Selin nuorten eläkelupauksen lunastamista.

Toinen merkittävä saavutus on se, että työkyvyttömyyseläkkeiden taso nousee. PAMinkin tavoitteena oli, että kaikista heikoimmassa asemassa olevista pystytään huolehtimaan ja lisäpäivien säilyminen oli iso torjuntavoitto.

Laadullisten uudistusten osalta Selin kuvailee eläkeratkaisua ohueksi, mutta nostaa esiin osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen kirjaukset. Niiden mukaan työnantajan pitää ensisijaisesti järjestää työt niin, että osa-aikatyö on mahdollista silloin, kun 61-vuotias tai vanhempi työntekijä haluaa osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäädä.

– Kovin paljon varhennetun mallista ei voi iloita, koska eläkkeen taso verrattuna nykyiseen osa-aikaeläkkeeseen on vähennysten jälkeen matalampi, mutta tämä on kuitenkin yksi uusi malli niille, joille se taloudellisesti on hyödynnettävissä, sanoo Selin ja jatkaa:

– Varsinainen innovaatio on kuitenkin työuraeläke, joka mahdollistaa pitkän ja raskaan työuran tehneille mahdollisuuden jäädä eläkkeelle 38 vuoden työputken jälkeen. Työterveyshuolto arvioi työn kuluttavuutta, ja työkyvyn alentumisen ja nykyistä työkyvyttömyyseläkettä lievemmin kriteerein ihminen voi päästä eläkkeelle. Tämähän on monessa palvelualan ammatissa arkea, eli työvuosia on takana todella paljon ja raskaan fyysisen työn tekeminen on yksinkertaisesti mahdotonta.

Eläkeneuvotteluiden yksi vaikeimpia kysymyksiä oli eläkemaksujen riittävyyden määrittely ja sovun löytäminen maksutasoista. Selin on nyt luottavaisin mielin ja tyytyväinen siihen, että maksutaso saatiin sovittua vuoteen 2019 asti, eivätkä palkansaajien maksut nouse.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.