linna-552-275-

Tasavallan presidentti nimitti ja määräsi 26. syyskuuta ehkäisevän päihdetyön ohjaaja, kansanedustaja Sirpa Paateron valtioneuvoston jäseneksi ja kehitysministeriksi ulkoasiainministeriöön sekä käsittelemään valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluvia asioita sekä valtiotieteiden maisteri, kansanedustaja Sanni Grahn-Laasosen valtioneuvoston jäseneksi ja ympäristöministeriksi. 

Samalla presidentti vapautti pyynnöstä Pekka Haaviston valtioneuvoston jäsenyydestä ja kehitysministerin tehtävästä sekä Ville Niinistön valtioneuvoston jäsenyydestä ja ympäristöministerin tehtävästä. 

Presidentti teki lisäksi ministeri Vapaavuoren, ministeri Räsäsen ja ministeri Haglundin toimialaan liittyvät muutokset. 

Valtioneuvosto päätti istunnossaan 26. syyskuuta siirtää valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosastolle kuuluvat asiat valtiovarainministeri Rinteen käsiteltäväksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön liikunta-asiat siirtyvät puolustusministeri Haglundille ja valtiovarainministeriön tulliasiat ministeri Räsäselle. 

Valtioneuvosto päätti samalla myös ministereiden sijaisuuksista ja ministerivaliokuntien kokoonpanosta. Kehitysministeri Sirpa Paatero ja ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen vannoivat istunnossa virka- ja tuomarinvalan. 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.