1917100_186580376061_8343855_n

 

Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtaja, puolustusministeri
Carl Haglund

Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtaja, puolustusministeri 
Carl Haglund, pitää loppuviikosta esiteltyä eläkeuudistusta 
ongelmallisena. 

– Uudistus ei kannusta pidennettyihin työuriin samalla kun se sisältää 
vakavia tasa-arvo-ongelmia. Esitetty ratkaisu ei myöskään sisällä 
elementtejä, joilla tuetaan ihmisten jaksamista työelämässä, Haglund 
totesi puheessaan RKP:n puoluevaltuuston kokouksessa Pohjanmaalla 
lauantaina. 

On sanomattakin selvää että eläkeuudistus on tarpeellinen ja on 
tietenkin hienoa että neuvottelutulos on saatu aikaiseksi. Samalla on 
muistettava että hallituksen tavoitteena on ollut malli johon kaikki 
osapuolet voivat yhtyä. 

– Hallituksen on nyt vakavasti harkittava miten suhtautua syntyneeseen 
tilanteeseen, jossa lähes 600 000 suomalaista palkansaajaa edustava 
Akava ei ole hyväksynyt esitettyä ratkaisua. Yhden keskusjärjestön 
poisjääminen on vakava asia, Haglund muistuttaa. 

– Olisi mielenkiinoista tietää minkälainen keskustelun sävy olisi jos 
esimerkiksi SAK ei olisi hyväksynyt eläkeratkaisua. 

Haglund on myös huolestunut siitä että esitetty eläkeuudistus on 
tasa-arvonäkökulmasta epäedullinen, jossa etenkin hyvin koulutetut 
naiset ovat häviäjiä. Esitetyssä mallissa naiset eivät uran 
loppupäässä voi nykymallin tavoin nostaa eläkettään ja siten 
kompensoida vuosia työelämän ulkopuolella, jotka usein syntyvät 
äitiyslomien ja vanhempainvapaiden myötä. 

– Huolestuttavaa on myös se että esitetty eläkeratkaisu ei 
varsinaisesti kannusta ihmisiä jatkamaan työelämässä pidempään, 
Haglund sanoo. Syntynyt tilanne on haastava ja hallituksen on nyt 
tarkkaan mietittävä miten edetä, jotta voidaan taata onnistunut ja 
tasapainoinen ratkaisu. 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.