Tilastokeskuksen mukaan Suomen kansalaisuuden sai vuoden 2015 aikana 7 921 Suomessa vakinaisesti asunutta ulkomaiden kansalaista. Määrä on 339 edellisvuotta pienempi. Venäjän kansalaisille myönnettiin edellisvuotta vähemmän Suomen kansalaisuuksia.

Suomen kansalaisuuden saaneet 1966–2015

kans_2015_2016-05-12_tie_001_fi_001

Venäjän kansalaisille eniten Suomen kansalaisuuksia

Vuonna 2015 Suomen kansalaisuuksia myönnettiin selvästi eniten Venäjän kansalaisille, joita oli kansalaisuuden saaneissa 1 728. Määrä oli vajaat 600 pienempi kuin vuotta aiemmin. Toiseksi suurin ryhmä Suomen kansalaisuuden saaneissa olivat Somalian kansalaiset, joiden määrä oli 955. Kolmanneksi eniten Suomen kansalaisuuksia myönnettiin Irakin kansalaisille, 560, ja neljänneksi eniten Viron kansalaisille, 420.

Suomen kansalaisuuden saaneet keski-iältään alle 30-vuotiaita

Suomen kansalaisuuden saaneista naisia oli 4 122 ja miehiä 3 799. Keski-iältään Suomen kansalaisuuden saaneet miehet olivat 26,9 vuotiaita ja naiset 28,5 vuotiaita. Kansalaisuuden saaneista oli alle 18-vuotiaita 2 301 ja 65 vuotta täyttäneitä 189.

Kaksoiskansalaisia Suomessa runsaat 95 000

Vuonna 2015 Suomen kansalaisuuden saaneista 97 prosenttia säilytti entisen kansalaisuutensa. Vuoden 2015 lopussa Suomessa asui vakituisesti 95 658 henkilöä, joilla on Suomen kansalaisuuden lisäksi jonkin toisen maan kansalaisuus. Syntyperäisiä Suomen kansalaisia, joille on myönnetty jonkin toisen maan kansalaisuus, oli 19 534 henkilöä. Ulkomaiden kansalaisia, joille on myönnetty Suomen kansalaisuus, oli 76 124 henkilöä.

Suurimmat kaksoiskansalaisuusryhmät vuoden 2015 lopussa olivat Venäjän kansalaiset, 25 572, Ruotsin kansalaiset, 7 007, Viron kansalaiset, 4 147, Yhdysvaltojen kansalaiset, 3 810 ja Somalian kansalaiset, 3 592.

Lähde: Väestö- ja oikeustilastot. Tilastokeskus

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.