Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen on nostanut syytteen virkavelvollisuuden rikkomisesta Keskusrikospoliisin päällikköä Robin Lardotia vastaan. Teko ajoittuu vuosille 2010?¬2013, ja syyte koskee Lardotin toimia Poliisihallituksessa poliisijohtajana ja rikostorjuntayksikön päällikkönä.

Toissijaisesti Lardotille vaaditaan rangaistusta tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Syyte koskee Helsingin poliisilaitoksen huumausainerikosyksikössä pitkään jatkunutta laiminlyöntiä tietolähteiden käytön kirjaamisessa ja tietolähteiden rekisteröimisessä ja esimiesten laiminlyöntiä puuttua viipymättä mainittuihin tiedossa olleisiin virheisiin.

Lardot on esitutkinnassa kiistänyt teon.

Asiakokonaisuudessa on aiemmin nostettu syytteet kolmea tietolähdetoiminnasta vastannutta Helsingin poliisilaitoksen virkamiestä vastaan sekä entistä poliisiylijohtajaa Mikko Paateroa, entistä Helsingin poliisilaitoksen päällikköä Jukka Riikosta ja Helsingin poliisilaitoksen päällikköä Lasse Aapiota vastaan

Haastehakemus on toimitettu Helsingin käräjäoikeuteen. Haastehakemus ja muut oikeudenkäyntiasiakirjat ovat salaisia ja tulevat osin julkisiksi, kun asia on ollut esillä käräjäoikeudessa, ellei käräjäoikeus toisin määrää.

Valtakunnansyyttäjä on määrännyt Helsingin syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjät Harri Tiesmaan ja Mari Mattilan ajamaan nostettuja syytteitä.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi