Seuran valtionapua leikattiin tänä vuonna 5,6 % eli 64 000 euroa ja ensi vuodelle 2019 Opetus- ja kulttuuriministeriö on esittämässä valtionavun leikkaamista tämän lisäksi vielä noin 15 % eli 161 250 euroa. Yhteensä valtionapumme on supistumassa 225 250 euroa. Näin suurta säästöä Seura ei voinut toteuttaa ilman henkilöstökulujen pienentämistä.

Seurassa 9.10. aloitetut koko seuran vakituista henkilökuntaa koskevat yt-neuvottelut saatiin päätökseen eilen 7.11. Seuran hallitus joutui tekemään raskaita päätöksiä: henkilöstöä joudutaan vähentämään yhteensä 5,4 henkilötyövuotta, osa kokonaisina irtisanomisina, osa työajan lyhennyksinä. Entisten 18 työntekijän sijaan Seuran palvelukseen jää 11 kokoaikaista ja 3 osa-aikaista työntekijää.

Lisäksi Suomi-Venäjä-Seuran piirijärjestöt osallistuvat valtionavun pienenemisen kattamiseen. Seuran matkatoimiston VenäjänMatkojen toiminta joudutaan lopettamaan kokonaan.

Lähde: Suomi Venäjä Seuran Facebook sivu

Liked it? Take a second to support Kerttu Vali on Patreon!