Akryyliamiditutkimus Tullilaboratoriossa

Vuonna 2018 Tullilaboratorion tekemissä tutkimuksissa yhdeksässä elintarvikkeessa todettiin kohonnut akryyliamidipitoisuus. Näistä kuudessa, Saksasta ja Yhdistyneestä Kuningaskunnasta peräisin olevissa kekseissä, akryyliamidipitoisuus vaihteli välillä 360–640 µg/kg. Yhdistyneestä Kuningaskunnasta peräisin olevasta kolmesta perunalastutuotteesta, löydettiin akryyliamidia 830-1200 µg/kg.

Tulli analysoi viime vuonna akryyliamidia yhteensä 54 valvontanäytteestä. Näistä 33 näytettä oli perunalastuja tai vastaavia napostelutuotteita, keksejä tutkittiin 19 tuotetta ja lisäksi näytteenä oli yksi aamiaisviljavalmiste ja yksi välipalapatukka. Kaikki tuotteet oli valmistettu Euroopan alueella.

Seurantanäytteet myöhemmistä tuontieristä

Tulli antoi kaikista todetuista kohonneista akryyliamidipitoisuuksista maahantuojalle huomautuksen, jonka mukaan valmistajan tulee kiinnittää akryyliamidipitoisuuksiin huomiota ja ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin saavuttaakseen EU:n raja-arvosuosituksen. Tulli seuraa kyseisten elintarvikkeiden akryyliamidipitoisuuksia myöhemmistä tuontieristä.

Seurantanäytteen korkeasta akryyliamidipitoisuudesta voi seurata tuotteen hylkääminen mahdollisesti terveyshaittaa aiheuttavana elintarvikkeena.

Suositusarvot syöpäriskin takia

Akryyliamidi on yhdiste, jonka ruotsalaiset tutkijat tunnistivat paistetuista elintarvikkeista vuonna 2002. Akryyliamidia muodostuu lähinnä uunissa tai rasvassa paistetuissa, runsaasti hiilihydraatteja sisältävissä elintarvikkeissa, joiden raaka-aineet, kuten viljat, perunat ja kahvipavut, sisältävät akryyliamidin esiasteita, kuten asparagiinia ja glutamiinia.

Koska eläinkokeissa akryyliamidin on todettu aiheuttavan syöpää, on EFSA (European Food Safety Authority) määrittänyt akryyliamidin mahdollisesti syövän riskiä lisääväksi aineeksi. Tästä johtuen vuonna 2017 EU asetti akryyliamidipitoisuudelle suositusarvot, jotka ovat perunalastuille 750 µg/kg, kekseille 350 µg/kg ja aamiaisviljavalmisteille 150 tai 300 µg/kg raaka-aineista riippuen.

Liked it? Take a second to support Kerttu Vali on Patreon!