Kuva: Hätäkeskuslaitos

Hätäilmoitusten määrä kasvaa edelleen. Suurin osa viranomaisille välitetyistä tehtävistä suunnattiin terveysviranomaisille.

Hätäkeskuslaitoksen laatupäällikkö Tommi Hopearuohon mukaan hätäilmoitusten määrä on lievässä kasvussa.  Vuonna 2018 hätänumeroon 112 tehtiin 2 736 000 hätäilmoitusta kun vuonna 2017 luku oli 2 680 000.

Myös virheellisten ilmoitusten kokonaismäärä on kasvanut jo toisena vuonna peräkkäin. Kasvu on ollut kuitenkin maltillista ja ilkivaltaisten puheluiden osuus on laskenut.

– Vuonna 2018 hätäkeskukset vastaanottivat yhteensä noin 607 000 (593 000) virheellistä ilmoitusta, jotka eivät olisi kuuluneet hätäkeskuksen hoidettavaksi. Virheelliset ilmoitukset ovat pääasiassa sellaisia, missä ei tarvita paikalle kiireellistä viranomaisapua, mutta kansalaisella ei ole ollut tietoa muusta auttavasta tahosta. Osa virheellisistä ilmoituksista on valitettavasti myös ilkivaltaisia, joista teemme tarvittaessa tutkintapyynnön poliisille. Jokainen virheellinen yhteydenotto hätäkeskukseen voi viivästyttää oikean avuntarvitsijan palvelua, sanoo Hopearuoho.

Hätänumeroon soittaneista 97 prosenttia sai vastauksen alle 30 sekunnissa

Vuoden 2018 tilastot osoittavat, että noin 97 prosenttia hätänumeroon soittaneista sai vastauksen alle 30 sekunnissa.

– Henkilöstön resurssihaasteista huolimatta olemme päässeet vuositasolla tarkasteltuna vastausaika-tavoitteisiin. Hyvään tulokseen ovat vaikuttaneet toimintatapojen yhdenmukaistaminen, prosessien kehittäminen ja henkilöstön hyvä ammattitaito. Toimintamme on kuitenkin mitoitettu normaalioloihin. Palvelutason heikkeneminen näkyi viime vuonna vastausaikojen osalta erityisesti kesälomakaudella ja normaalioloista poikkeavissa tilanteissa, kuten myrskyissä, Hopearuoho toteaa.

Viranomaisille välitetyissä tehtävissä korostuvat vuosittain samat tehtävälajit

Vuonna 2018 kaikista hätäilmoituksista 1 392 000 eli hieman yli puolet johti tehtävän välittämiseen toimivaltaiselle viranomaistaholle. Välitettyjen tehtävien osuus pysyi samalla tasolla kuin edellisvuonna (1 350 000).

Jokainen hätäilmoituksesta muodostunut tehtävä kirjataan hätäkeskuksessa viranomaisten ohjeistamalle tehtävälajille. Tommi Hopearuohon mukaan hätäkeskusten kirjaamissa tehtävissä korostuvat vuosittain samat trendit.

– Terveystoimelle välitetyistä tehtävistä esimerkiksi kaatuminen, sydänperäinen rintakipu, selkäkipu sekä mielenterveysongelma löytyvät kymmenen suurimman tehtävälajin joukosta. Poliisin osalta kirjasimme tehtäviä eniten seuraaviin tehtävälajeihin: ajoneuvon pysäyttäminen tai tarkistaminen, ilkivalta tai järjestyshäiriö sekä päihtynyt henkilö.

Välitetyistä tehtävistä 55 % välitettiin terveystoimelle, 35 % poliisitoimelle ja 6 % pelastustoimelle. Loput 4 % välitettiin sosiaalitoimelle ja muille viranomaisille.

Liked it? Take a second to support Kerttu Vali on Patreon!