Mitä puolueet sanovat ohjelmissaan kansainvälisistä aseistariisuntasopimuksista? Entä asekaupasta tai hävittäjähankinnoista?

Jäsenjärjestö WILPF Suomi kysyi puolueiden kantoja rauhasta ja turvallisuudesta:

Liked it? Take a second to support Kerttu Vali on Patreon!