Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet 

Naisjärjestöjen Keskusliitto vaatii, että sukupuolten tasa-arvo nostetaan keskeisesti agendalle europarlamenttivaaleissa, Suomen EU-puheenjohtajakaudella ja Euroopan unionin politiikassa. Sukupuolten tasa-arvo ja naisten oikeudet ovat viime vuosina ottaneet takapakkia Euroopan unionissa ja monissa sen jäsenvaltioissa, mukaan lukien Suomessa. Myös Euroopan unionin politiikassa tasa-arvotavoitteita ja -toimia on heikennetty.

Naisjärjestöjen Keskusliitto haluaa lisätä naisten osallistumista ja vaikutusmahdollisuuksia Euroopan unionissa. Politiikan johtopaikat ovat valtaosin miesten hallussa koko EU:n alueella. Naisten osuus Euroopan parlamentin jäsenistä on tällä hetkellä 36 prosenttia. Suomi on kuulunut Euroopan unioniin jo 24 vuoden ajan, mutta naista ei ole vielä kertaakaan valittu Suomen komissaariksi. Naisten tasavertainen osallistuminen poliittiseen päätöksentekoon on edellytys demokratian toteutumiselle ja naisten osuus päätöksentekijöistä on yksi keskeinen tasa-arvon toteutumisen mittari. Euroopan unioni vaikuttaa laajasti päätöksentekoon Suomessa ja naisten elämään kokonaisuudessaan, mm. samapalkkaisuuteen, lasikattojen rikkomiseen ja naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseen.

”Voivatko naiset kokea EU:n olevan heitä varten, jos valtaosa päättäjistä on miehiä? Jostain kertoo se, että naisten äänestysaktiivisuus on europarlamenttivaaleissa miehiä alhaisempi, kun yleensä naiset äänestävät vaaleissa miehiä aktiivisemmin. Me naisjärjestöissä toivommekin, että naiset lähtevät aktiivisesti vaaliuurnille. Euroopan tulevaisuutta tehdään nyt. Äänestämättä jättäminen voi antaa tilaa ryhmille, jotka heikentävät naisten oikeuksia ja tasa-arvoa Euroopan unionissa,” Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet muistuttaa.

Naisjärjestöjen Keskusliitto kannustaa äänestämään naista europarlamenttivaaleissa, ja on laatinut listan naisehdokkaista.

Europarlamenttivaalit pidetään 26.5.2019. Ennakkoäänestys kotimaassa 15.-21.5. ja ulkomailla 15.-18.5.2019.

Naisjärjestöjen Keskusliiton tavoitteet Suomen EU-puheenjohtajakaudelle.

Naisjärjestöjen Keskusliitto järjestää yhteistyössä Euroopan parlamentin Suomen toimiston sekä 22 jäsenjärjestön kanssa Onko EU myös naisten? -keskustelutilaisuuden maanantaina 29.4.2019 klo 15–18 Eurooppasalissa Helsingissä. Keskustelutilaisuus toteutetaan Jenny ja Antti Wihurin rahaston tuella. Tilaisuudessa keskustellaan tasa-arvon edistämisestä sekä naisten asemasta ja vaikutusmahdollisuuksista Euroopan unionissa, europarlamenttivaaleissa ja Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella. Tapahtumaa voi seurata suorana täällä ja Twitterissä aihetunnisteilla #naisjärjestöt #NaistenEU.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.