Turun hovioikeus on tänään 14.2.2020 antanut tuomion asiassa, joka koskee vuonna 2015 konkurssiin asetetun Sunny Car Center Hämeenlinna Oy:n (jäljempänä SCC tai yhtiö) hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan sekä hallituksen jäsenen vahingonkorvausvelvollisuutta yhtiön konkurssipesälle. 

Tässä autokauppahanketta koskevassa asiassa SCC:n tililtä ja käteisellä oli 26.4.2013 – 13.8.2014 välisenä aikana siirretty varoja useille eri vastaanottajille yhtiön konkurssipesän kanteen mukaan yhteensä 6.199.231,32 euroa. 

Käräjäoikeus oli tuomiossaan 24.4.2018 katsonut, että kaikki kyseiset varojen siirrot olivat olleet perusteettomia ja yhtiön edun vastaisia. Käräjäoikeuden mukaan SCC:n toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja oli aiheuttanut yhtiölle mainitun määrän mukaisen vahingon ainakin törkeästä huolimattomuudesta. Hänen katsottiin olevan vahingosta vastuussa yhtiölle täysimääräisesti. Käräjäoikeus katsoi hallituksen jäsenen aiheuttaneen yhtiölle vahinkoa 4.975.981,27 euron osalta huolimattomuudesta. Käräjäoikeus kuitenkin sovitteli hallituksen jäsenen korvausvelvollisuutta 350.000 euroon. 

Molemmat korvausvelvollisuuteen tuomitut henkilöt valittivat käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen vaatien ensisijaisesti kanteen hylkäämistä kokonaisuudessaan. Toissijaisesti hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja vaati vahingonkorvaus- velvollisuuden sovittelemista ja hallituksen jäsen vahingonkorvausvelvollisuuden alentamista tai sovittelua enemmän. 

Hovioikeus käsitteli asiaa seitsemän päivää kestäneessä pääkäsittelyssä, jossa kuultiin asianosaisten lisäksi 16 todistajaa sekä esitettiin lukuisia kirjallisia todisteita. 

Liked it? Take a second to support Kerttu Vali on Patreon!