Helsingin hovioikeus on antanut tuomion asiassa, jossa opettaja oli syytteessä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Kysymys oli yhdeksästä teosta vuosina 2013-2017. Osaksi teot käsittivät erilaisia kosketuksia oppitunnilla tai koulun tiloissa, osaksi kysymys oli sisällöltään seksuaalisten viestien ja kuvien lähettämisestä.

Helsingin käräjäoikeus oli syyksilukenut yhdeksän lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä ja tuominnut vastaajan 1 vuoden 6 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen sekä velvoittanut tämän suorittamaan vahingonkorvaukseksi 1.200-1.500 euroa niille asianomistajille, jotka olivat esittäneet korvausvaatimuksen. 

Hovioikeudessa oli pääasiassa kysymys siitä, oliko kosketuksia pidettävä lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä. Hovioikeus arvioi, olivatko kosketukset seksuaalisia tekoja, jotka olivat omiaan vahingoittamaan lapsen kehitystä. 

Hovioikeus totesi, että kosketukset, jotka olivat kohdistuneet sukuelimen läheisyyteen, reisiin ja vatsaan, olivat seksuaalisia tekoja. Sen sijaan hovioikeus hylkäsi syytteen siltä osin kuin kysymys oli hartioiden hieromisesta tai kosketuksista päähän, hiuksiin tai niskaan, koska nämä kosketukset eivät teko-olosuhteet huomioon ottaen olleet seksuaalisesti olennaisia. Hovioikeus alensi ehdollisen vankeusrangaistuksen 1 vuoteen 2 kuukauteen.

Yhden asianomistajan osalta kysymys oli siitä, oliko vastaaja lähettäessään tälle kuvia ollut tietoinen siitä, että vastaanottaja oli alle 16-vuotias. Hovioikeus katsoi, että vastaaja oli toiminut tahallisesti.  Vahingonkorvausten määriä ei muutettu.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.