Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto ja hallituspuolueiden nuoret tuomitsevat kaivostoiminnan saamelaisten kotiseutualueella. Kaivostoiminnalla olisi peruuttamattomat vaikutukset saamelaisten perinteisille elinkeinoille ja kulttuurille.

“Saamelaisalueen elinvoimaisuutta ei saada parannettua viemällä kulttuurilta ja elinkeinoilta pohjaa tai jyräämällä niitä muilla maankäyttötavoilla. Saamelaisten kotiseutualue on erityisesti poronhoidolle tarkoitettua aluetta, jolloin maankäyttöä suunniteltaessa asianomaisia, kuten paliskuntia ja Saamelaiskäräjiä tulee kuulla asianmukaisesti. Asianomaisilla tulee olla myös mahdollisuus olla antamatta suostumusta maankäyttöön”, muistuttavat hallituspuolueiden nuoret.

Tuoreimpana tapauksena saamelaisten kotiseutualueelle suunnitellusta kaivostoiminnasta on malminetsintäyhtiö Akkerman Finland Oy:n Enontekiön Hietakerolle tekemä aluevaraus, joka kattaa noin 70 prosenttia Erkunan siidan kesä- ja syyslaidunalueista. Toteutuessaan kaivos vaarantaisi alueen perinteisen ympärivuotisen siidajärjestelmän säilymisen.

“Olemme huolissamme alueen nuorten oikeudesta harjoittaa omaa kulttuuriaan, mikäli kaivoshanke edistyy. On vaarana, että nuoret eivät pysty jatkamaan kulttuurinsa ja elinkeinojensa harjoittamista kilpailevien maankäyttömuotojen vuoksi. Huolta aiheuttaa myös se, miten kaivostoiminnan kaltaisista hankkeista johtuva epävarmuus tulevaisuudesta vaikuttaa saamelaisnuorten hyvinvointiin ja mielenterveyteen sekä toimeentuloon”, huomauttaa nuorisoneuvosto.

Nuorisoneuvosto ja hallituspuolueiden nuoret iloitsevat hankkeen vastustamisen herättämästä yhteisöllisyydestä ja osoittavat tukensa Enontekiön alueen ihmisille. Nuorisoneuvosto ja hallituspuolueiden nuoret vaativat viranomaisia kunnioittamaan saamelaisten perustuslaillista oikeutta ylläpitää ja kehittää omaa kulttuuriaan sekä hallinnoida omia alueitaan.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.