Hallitus päätti 12. kesäkuuta sisärajavalvonnan osittaisesta jatkamisesta sekä ulkorajaliikenteen rajoittamisesta edelleen 15.6. – 14.7.2020 väliselle ajalle. Rajoituksia jatketaan siltä osin, kuin ne nähdään välttämättömänä tartuntatautitilanteen aiheuttaman vakavan uhan takia.

Rajoituksista luovutaan asteittain perustuen tautitilanteeseen sekä sosiaalisiin ja taloudellisiin näkökohtiin. Ihmisten kulkemista ja liikennettä helpotetaan ensisijaisesti samankaltaisessa tautitilanteessa olevien maiden välillä ja pieneksi tartuntariskiksi arvioidusta huvialusliikenteestä.

Sisärajavalvonta poistuu 15.6.2020 lukien Suomen ja Norjan, Tanskan, Islannin, Viron, Latvian ja Liettuan välisestä liikenteestä sekä Schengen-maiden välisestä huvialusliikenteestä. Edellä mainittu sisärajaliikenne on rajoituksitta mahdollista kaikilla lentoasemilla ja kaikissa satamissa, edellyttäen, että liikennepaikka on avoinna. Huvialusliikenteen osalta ei sisärajavalvonnan poistumisen jälkeen edellytetä rajatarkastuksessa käyntiä.

Hallituksen tekemä päätös mahdollistaa kaikkien lentoasemien avaamisen henkilöliikenteelle, huomioiden sisä- ja ulkorajaliikennettä koskevat matkustusrajoitukset.

Sisärajavalvontaa jatketaan kaikkien muiden Schengen-valtioiden, kuten esimerkiksi Ruotsin, osalta. Suomeen suuntautuvassa liikenteessä on yhä sallittua Suomessa tai muussa EU- tai Schengen-valtiossa asuvien paluuliikenne, työmatkaliikenne ja muu välttämätön liikenne. Muutoksena aiempaan sallitaan seurustelusuhteessa suomalaisen tai Suomessa asuvan henkilön kanssa olevan, sekä Suomessa asunnon, vapaa-ajan asunnon tai kiinteistön omistavien henkilöiden maahanpääsy Schengen-maista Suomeen rajanylityspaikkojen kautta.

Ulkorajaliikenteen rajoitukset jatkuvat nykyisellään 14.7.2020 asti.

Perustuslain 9 §:n mukaan Suomen kansalaisella on aina oikeus palata Suomeen, ja jokaisella on oikeus halutessaan lähteä Suomesta, ellei henkilöllä ole tähän lakiperusteista estettä. 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.