Animalian saamien tietojen mukaan lausuntokierrokselle tulossa oleva asetus turkiseläinten suojelusta on jäämässä oleellisilta osiltaan vaille parannuksia. Asetuksen uudistamiselta on odotettu paljon, sillä eduskunta lupasi parannuksia turkiseläinten hyvinvointiin jo vuonna 2013. Turkisasetus on merkittävin hallituksen turkistarhausta koskeva päätös kaudella 2019–2023.

Sanna Marinin hallituksen kaudella on käsittelyssä kaksi lakikokonaisuutta, joissa on mahdollisuuksia kieltää turkistarhaus tai parantaa eläinten oloja: eläinlaki ja turkisasetus.

Eduskunta hyväksyi vuonna 2013 valiokuntamietinnön, jonka mukaan turkiseläinten hyvinvoinnin riskitekijöihin kuuluu pito-olosuhteiden yksipuolisuus, kuten virikkeettömyys ja monikäyttöisen tilan puute. Vuonna 2013 asetettiin myös työryhmä edistämään turkiseläinten hyvinvointia.

“Vuosien varrella lupaukset ovat unohtuneet, eikä näkemäni asetusluonnos ole tuomassa mitään merkittäviä parannuksia eläinten oloihin. Turkisala on johdonmukaisesti vastustanut parannuksia ja se näkyy luonnoksessa. Eläinten kannalta tilanne on sietämätön, sillä nykymuotoisessa tarhauksessa eläinten hyvinvointi ei voi milloinkaan toteutua. Minkeillä ei ole mahdollisuutta uida tai kiipeillä eikä ketuilla kaivaa”, Animalian toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs kertoo.

Viisi vaatimusta turkisasetukseen

Suomalaisista 74 % vastustaa nykymuotoista turkistarhausta. Kyselyjen mukaan turkiseläimille halutaan huomattavasti lisää tilaa ja mahdollisuuksia toteuttaa lajityypillistä käyttäytymistään. Tarhauksen jatkumiselta nykyisellään puuttuu kansalaisten tuki, ja turkisasetus on oleellinen askel kohti muutosta.

Animalia on asettanut hallitukselle viisi vaatimusta, jotka tulisi sisällyttää valmisteilla olevaan turkisasetukseen. Ne koskevat eläinten olennaisia tarpeita. Vaatimusten tueksi kerätään kansalaisten nimiä vetoomuksella.

Vaatimukset ovat:

  1. Verkkopohjahäkeistä on luovuttava. 
  2. Eläimille on taattava mahdollisuus lajityypilliseen käyttäytymiseen, kuten minkeille uimiseen ja kiipeilemiseen, ketuille kaivamiseen ja supikoirille talviunen nukkumiseen.
  3. Kaikkien häkkien kokoa on merkittävästi kasvatettava.
  4. Eläimillä on oltava jatkuvasti pääsy häkin koko tilaan (eli kaksiosaisen häkin toista osaa ei saa sulkea).
  5. Kaikille eläimille tulee taata jatkuva sulan juomaveden saanti.

Turkistarhoilla runsaasti laiminlyöntejä vuonna 2019

Vuosittain tehtävissä otantaan perustuvissa eläinsuojelutarkastuksissa turkistarhoilta on löytynyt runsaasti laiminlyöntejä. Uusimmat tilastot kertovat, että vuonna 2019 tarkastetuista turkistiloista 35 prosentissa havaittiin puutteita (37 % vuonna 2018). Lisäksi laiminlyöntien lukumäärä tilaa kohden lisääntyi. Laiminlyönnit liittyivät lähinnä eläinten hyvinvointia heikentäviin seikkoihin, kuten virikemateriaaleihin tai häkkien verkkopohjien kuntoon.

”Turkistuotanto on täynnä ristiriitoja. Joka vuosi ala vakuuttelee, että epäkohtiin puututaan, mutta vuosi toisensa jälkeen tilastot kertovat muuta. Ala väittää panostaneensa eläinten hyvinvointiin vapaaehtoisin toimin, eikä sen mukaan siksi tarvita parannuksia lainsäädäntöön. Turkistarhoilla ei pystytä noudattamaan edes nykyisen lain vaatimuksia, vaikka ne ovat minimaaliset eläinten hyvinvointia ajatellen”, Kivekäs sanoo. 

Animalia on avannut tänään vetoomuksen, jossa vaaditaan kunnianhimoisia uudistuksia turkisasetukseen.

Ruokavirasto: Eläinten hyvinvoinnin valvonta 2019

Taloustutkimus: Mielipiteet turkistarhauksesta 2019

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö turkistarhauskieltoa koskeneesta kansalaisaloitteesta 11.6.2013.

Vetoomus on osoitteessa: https://tiny.cc/turkisvetoomus

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.