Opetusministeri Li Andersson esitti torstaina 27.8.2020 vasemmistoliiton ministeriryhmän kesäkokouksessa varusmies- ja siviilipalvelusaikojen lyhentämisen työllisyysvaikutusten selvittämistä.

Useat ekonomistit ovat tuoneet esille asevelvollisuuden suuret välilliset vaikutukset kansantaloudelle. Asevelvollisuus mm. hidastaa velvollisten työuria ja heikentää heidän ostovoimaansa.

Aseistakieltäytyjäliitto suhtautuu myönteisesti opetusministerin esitykseen. Liitto toteaa, että siviilipalvelusta tulisi lyhentää jo Suomea sitovien ihmisoikeusvelvoitteidenkin valossa. Kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen toteutumista jäsenmaissa valvova YK:n ihmisoikeuskomitea on kehottanut Suomea varmistamaan, ettei siviilipalvelus ole rangaistuksenomainen armeijapalvelukseen nähden. Tällä hetkellä se on yli kaksinkertainen lyhimpään vausmiespalvelukseen verrattuna. AKL vaatiikin, että siviilipalveluksen ei tulisi olla lyhintä tai ainakaan keskimääräistä varusmiespalvelusaikaa pidempi.

Liitto myös muistuttaa, että kaikista merkittävin säästö syntyisi luopumalla sotilaiden liikakoulutukseen perustuvasta asevelvollisuudesta.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.