Kuva: ERA4TB

Järvenpäässä on tapahtunut tuberkuloosialtistuminen. Tuberkuloosiin sairastunut on työskennellyt päiväkoti Norlandia Kulmassa aikavälillä 16.3.-29.5.2020, paikallisessa ravintolassa heinäkuussa ja opiskellut elokuussa Keudassa.  Altistumista ei ole tapahtunut oppilaitoksen opiskelijoille ja henkilökunnalle tai ravintolan asiakkaille.

Altistumiset ovat tapahtuneet rajatuille ryhmille. Tartunnan todennäköisyys on kuitenkin pieni, koska sairastunut on ollut lieväoireinen työskentelyaikana. Tartuntavaaraa ei tällä hetkellä ole, joten päiväkodissa ja koulussa on turvallista olla, eikä tapaus vaikuta ravintolan toimintaan.

Tilannetta kartoitetaan ja toimenpiteet kohdistetaan ensi sijassa päiväkodin Kuusenkerkkä-ryhmän kahteenkymmeneenkahteen (22) lapseen ja neljääntoista (14) henkilökuntaan kuuluvaan, yhteen (1) ravintolan henkilöstöön ja sairastuneen lähipiiriin. Päiväkodin muiden ryhmien osalta ei välittömiä toimenpiteitä tarvita, vaan toimenpiteet vahvistetaan ensi viikon aikana. Tarkemmista käytänteistä sovitaan lähipäivinä yhdessä Keusoten tartuntatautiyksikön, päiväkodin, ravintolan, infektiolääkärin, lastenlääkärin ja työterveyshuollon kanssa.

Tuberkuloositartunnan riski kasvaa, jos henkilöllä on ollut pitkäaikaista ja läheistä oleskelua samassa tilassa sairastuneen kanssa. Tartuntariski vähenee, jos kontakti on tapahtunut pihalla ulkoillessa tai lyhytaikaisessa kontaktissa. Tuberkuloositartunnan riski joukkoaltistuksessa on keskimäärin pienempi kuin lähipiiriin kuuluvilla. Tuberkuloosi kuuluu yleisvaarallisiin tartuntatauteihin.

Altistuneet lapset ohjataan tutkimuksiin lasten infektiolääkärin ohjeiden mukaisesti. Altistuneiden aikuisten tutkimukset suunnittelee Keusoten tartuntataudeista vastaava lääkäri. Tutkimuksia tehdään päiväkodin työterveyshuollossa ja perusterveydenhuollossa.  Tuberkuloosille altistunut ei voi tartuttaa tautia eteenpäin, ellei hänelle itselleen kehity keuhkotuberkuloosia.

Asia ei aiheuta toimenpiteitä altistuneilta tai heidän huoltajiltaan. Viranomaiset ottavat yhteyttä altistuneisiin lähipäivien aikana.

Mikä on tuberkuloosi?

Tuberkuloosi on Mycobacterium tuberculosis -bakteerin aiheuttama infektio.

Tavallisin tuberkuloosin muoto on keuhkotuberkuloosi. Tuberkuloosi voi kuitenkin ilmetä missä tahansa elimessä. Tuberkuloosille altistuneista vain noin kolmasosa saa tartunnan.

Tartunnan riskiin vaikuttavat:

  • kontaktin läheisyys
  • altistusaika
  • altistuneen henkilön mahdolliset puolustuskykyä heikentävät sairaudet tai lääkehoidot
  • ilmaan leviävän tuberkuloosibakteerin määrä.

Miten tuberkuloosin tarttuminen ehkäistään?

Tuberkuloosin tehokas ehkäisy perustuu useisiin toimiin.

  • Keskeistä on tartuttavien keuhkotuberkuloositapausten varhainen toteaminen ja hoito, jotta voidaan vähentää taudin tartuttavuuden kestoa.
  • Tuberkuloosia ehkäistään myös rokottamalla riskiryhmään kuuluvat lapset kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvalla BCG- eli tuberkuloosirokotteella.

Lähde: THL
Lisää tuberkuloosista

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.