Hätäkeskuksessa kiireettömiksi arvioituja ensihoidon tehtäviä käsitellään Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä uudella tavalla 7. syyskuuta alkaen. Syyskuusta alkaen tietyissä kiireettömiksi arvioiduissa ensihoidon tehtävissä hyödynnetään uutta ensihoidon tilannekeskuspäivystäjän puhelimessa tekemää hoidontarpeenarviointia.

Kiireettömiksi arvioituja tilanteita voivat olla esimerkiksi sellaiset, joissa potilaan vaiva on jatkunut jo pidempään, eikä sen tila ole äkillisesti pahentunut. Lisäksi potilaan yleisvoinnin pitää olla hyvä. Tällaisten henkilöiden kohdalla voidaan turvallisesti arvioida tilannetta puhelimessa. Tilannekeskuspäivystäjällä on pääsy henkilön potilaskertomuksiin ja tarvittaessa hän ohjaa potilaan tarkoituksenmukaisen avun piiriin.

Käytännössä uusi toimintamalli etenee seuraavasti:
-Kansalainen tekee hätäilmoituksen normaalisti hätänumeroon 112. Hätäkeskuspäivystäjä arvioi puhelun aikana tilanteen kiireellisyyden. Kiireettömäksi arvioimassaan tilanteessa hätäkeskuspäivystäjä kertoo soittajalle, että soittaja saa pian puhelun ensihoidon tilannekeskuspäivystäjältä. Puhelu tulee tuntemattomasta numerosta ja siihen kehotetaan vastaamaan. Tämän jälkeen puhelu hätäkeskukseen päättyy ja soittaja saa uuden puhelun ensihoidon tilannekeskuspäivystäjältä. Uuden toimintamallin myötä kansalaiset pyritään tavoittamaan nopeammin kuin aiemmin.
-Kun tilannekeskuspäivystäjä soittaa potilaalle, hän arvioi hoidon tarpeen ja tarkoituksenmukaisen hoitotavan hyödyntäen potilaan aikaisempia potilaskertomuksia.
-Potilasturvallisuuden varmistamiseksi tilannekeskuspäivystäjä voi jälkikäteen tarvittaessa tarkistaa uudella soitolla, onko potilas noudattanut puhelun aikana saamiaan ohjeita tai onko tilanne muuttunut.
-Tilannekeskuspäivystäjä pyytää paikalle ambulanssin, sosiaalipäivystäjän tai muun viranomaisen, mikäli tilannetta ei kyetä arvioimaan puhelimitse.
-Samanlainen puhelimessa tehtävä hoidontarpeenarviointi on käytössä muun muassa Etelä-Karjalan ja Satakunnan sairaanhoitopiireissä.
– Näistä maakunnista tulleet palautteet ovat olleet positiivisia erityisesti sen suhteen, että kiireettömät tehtävät voidaan hoitaa potilaslähtöisesti ja tarkoituksenmukaisesti samalla varmistaen, että resurssit riittävät kiireellisten tehtävien hoitamiseen, toteaa ensihoidon ylilääkäri Jouni Kurola.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.